skogen till molnet
Hem HÅLLBAR DIGITALISERING Nu skogen till molnet

Nu skogen till molnet

Publicerat av: Redaktionen

Södras övergripande mål är att 2025+ vara ett ännu mer hållbart, lönsamt, innovativt och resurseffektivt tillväxtföretag.

Microsoft är vi glada över att få vara en del av deras hållbarhets- samt digitaliseringsresa.

Skogsägarföreningen Södra har som främsta uppgift att bidra med ökat värde till sina 52 000 ägares skogsgårdar. Det görs genom att förädla och utveckla skogsråvaran till förnybara och klimatsmarta produkter. Södra har drygt 3 100 anställda och verksamhetens produkter sträcker sig från pappersmassa och trävaror till områden som förnybar energi, byggsystem och textilmassa.

För Södra är det viktigt att hitta klimatsmarta lösningar längs hela värdekedjan – från skog till kund. I samarbete med Microsoft jobbar företaget löpande med att ställa om till ett mer datadrivet arbetssätt. Det görs bland annat för att kunna göra förädlingsprocesserna än mer resurs- och energieffektiv, vilket i slutändan bidrar till att öka lönsamheten och minska klimatavtrycket.

Insamling av data i molnet

Ett sätt för Södra att arbeta mer datadrivet är genom skapandet av en gemensam plattform för insamling av data i Microsofts molntjänst Azure. Genom att flytta och samla datan till molnet blir det lättare att analysera informationen, vilket i sin tur möjliggör bättre insikter och beslutsunderlag. Precis som Microsoft ser Södra stor potential med artificiell intelligens och att tillgängliggöra data till molnet utgör en viktig etapp i den fortsatta utvecklingen inom AI.

”Södra samlar redan idag på sig stora mängder med data, men ofta delas den inte vidare inom organisationen, så att fler kan dra nytta av den. Genom att tillgängliggöra, bearbeta och över- vaka datan i Azure får vi en ny nivå att utgå ifrån i våra analysprojekt. Parallellt med vårt ar- bete kring att samla in relevant data så genomför vi även värdeskapande projekt inom Södra där datan används. På så vis säkerställer vi att vi både får ut bra effekter till vår verksamhet samtidigt som vi strukturerat tillgängliggör datan vi har”, säger Johan Thor, ansvarig för AI och analys på Södra.

Effektivisering av torkprocessen med hjälp av data

Ett exempel på ett molnbaserat projekt som Microsoft genomför tillsammans med Södra och deras partner Combient Mix rör koncernens framtagning av sågade trävaror – bland annat konstruktionsvirke till byggprojekt.

Allt virke innehåller vatten som måste torkas bort innan de kan komma till användning. Samtidigt är det viktigt att inte torka virket för mycket eftersom det då finns risk för skevheter och sprickbildningar i slutprodukten. Med stöd av Microsofts tjänster i molnet är Södras målsättning att kunna effektivisera torkprocessen och förbättra torkkvaliteten på sina produkter.

Som ett första steg var det viktigt med en insamling av såväl historisk som realtidsdata och göra dessa tillgängliga för analys. Det har man nu lyckats göra för ett sågverk. För närvarande arbetar Microsoft, Södra och Combient Mix med att optimera datainsamlingsprocessen där målet blir att koppla upp datan från samtliga sågverk för att Södra ska kunna få den bästa möjliga översiktsbilden av sin verksamhet.

”Att få möjlighet att samla all data från våra virkestorkar på en plats gör det mycket enklare att kunna optimera vår torkprocess, vi kan jämföra torkresultatet mellan olika sågverk för att sedan förbättra våra processer. Dessutom blir det lättare för våra torkoperatörer att kunna hjälpa varandra då alla kommer att få tillgång till varandras torkdata. Nästa steg blir att kombinera information från exempelvis våra värmepannor för att ytterligare kunna optimera processerna”, säger Henrik Johansson, expert på virkestorkning på Södra.

Ett steg närmare Södras övergripande mål

Insikterna från den samlade datan kommer att förbättra produktionen och kvaliteten på Södras produkter. Det kommer i sin tur att leda till en ökad lönsamhet för Södras 52 000 ägare och stärka hållbarhetsarbetet genom minskat spill och energianvändning.

”För Microsofts del är det mycket roligt att ha en partner som Södra som, likt oss, ser stor potential i AI och digitalisering. Att Södra använder sig av molnet för insamling och analys av data är ett ypperligt sätt för dem att optimera verksamheten samtidigt som de jobbar än mer hållbart. Vi ser fram emot att få fortsätta stötta dem i deras digitaliseringsresa framåt”, säger Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef moln & AI på Microsoft Sverige.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>