Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke
Hem MILJÖ Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

Publicerat av: Redaktionen

PEFC:s generalförsamling har antagit nya internationella standarder för spårbarhet och användning av PEFC:s varumärke. De reviderade standarderna gäller från den 14:e februari 2020 med en övergångsperiod på 18 månader.

Spårbarhetscertifiering (Chain of Custody certification) innebär krav på att varje organisation från råvaran i skogen till handelsvaran ska visa att man har rutiner som korrekt anger hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad. Företag som även lyfter in icke-certifierad virkesråvara i leveranskedjan måste också kunna visa att sådant virke inte kommer från så kallade ”kontroversiella källor”.

Utvidgad definition av ”kontroversiella källor” för ökad hållbarhet

Nu gäller nya PEFC-standarder för spårbarhet och användning av varumärke

PEFC som varumärke är globalt och står för hållbart skogsbruk och produkter från hållbart brukade skogar.

Definitionen av vad som är ”kontroversiella källor” har utvidgats i PEFC:s nya spårbarhetsstandard i syfte att ytterligare minimera risken att virke anskaffas från ohållbart skogsbruk. Nu krävs att företag undviker inköp av råvara från ”kontroversiella källor”, inklusive källor där:

  • ekologiskt viktiga skogar inte är identifierade, skyddade, bevarade eller undantagna;
  • andan i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet (1998) samt FN:s urfolksdeklaration (2007) inte efterlevs;
  • omvandling av skogsmark förekommer;
  • skogsförvaltning inte bidrar till att upprätthålla, bevara eller förbättra biologisk mångfald på landskaps-, ekosystem-, art- eller genetisk nivå; och
  • skogens förmåga att producera ett spektrum av trä och icke-träbaserade produkter och tjänster på uthållig basis inte upprätthålls eller skogsavverkning överstiger nivåer som inte är långsiktigt hållbara.

Användning av genetiskt modifierade träd, liksom konfliktvirke, är fortsatt inte tillåtet.

Ny standard för PEFC som varumärke ska öka tydligheten

PEFC:s nya standard för användning av varumärke syftar till en mer enhetlig användning av varumärket världen över, vilket ska göra det lättare för konsumenter att förstå vad PEFC:s logotyp står för.

Standarden inför också det nya anspråket ”100 % PEFC-ursprung”, vilket bara får medfölja produkter som baseras på 100 procent råvara från PEFC-certifierat skogsbruk och där råvaran fysiskt har separerats från all icke-certifierad råvara i förädlingskedjan.

Övergångsperiod på 18 månader

De nya standarderna antogs av PEFC:s generalförsamling den 17:e januari 2020 och gäller från den 14:e februari 2020. De gamla standarderna får tillämpas under en övergångsperiod på 18 månader till den 14:e augusti 2021. Därefter måste alla användare uppfylla kraven i de nya standarderna.

Standardernas officiella versioner är på engelska och finns publicerade på Svenska PEFC:s webb via länkarna nedan.

PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements

PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademark Rules – Requirements

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>