Öresundskraft lanserar energilagring till företag – viktigt för omställningen
Hem ENERGI Öresundskraft lanserar energilagring till företag

Öresundskraft lanserar energilagring till företag

Publicerat av: Redaktionen

Öresundskrafts lanserar energilagring via batterier till företag.

Batterierna ska bidra till att balansera det nationella elnätet genom att användas på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad.

Satsningen är en del av Öresundskrafts övergripande uppdrag att fasa ut fossila bränsle från transport och industri, öka tillgången till förnybar energi och samtidigt bidra till ett robust elnät.

Energilagring med hjälp av batterier är en viktig tjänst att kunna erbjuda marknaden. Batterier har flera fördelar, men två funktioner är särskilt viktiga för elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart och robust elsystem:

1. Frekvensreglering: Om det uppstår plötsliga underskott eller överskott i eltillgången, dvs om det av olika anledningar finns för lite eller för mycket el i nätet, är det Svenska kraftnäts ansvar att snabbt kunna kompensera med stödtjänster. Eftersom batterier snabbt både kan lagra och tillföra el till nätet, lämpar de sig bra för att leverera dessa stödtjänster och bidra till att hålla elsystemet i balans så att störningar undviks. Frekvensreglering hanterar alltså omedelbara obalanser i elnätet på en mycket kort tidsskala (sekunder till minuter). Batterier reagerar snabbt för att hålla elnätets frekvens stabil.

Öresundskraft lanserar energilagring till företag – viktigt för omställningen

2. Flexibilitet i elsystemet: Flexibilitet handlar om att hantera längre variationer i elproduktion och elkonsumtion. Batterier lagrar överskottsel och använder den när det behövs, vilket hjälper till att balansera elnätet över längre perioder, som timmar eller dagar, snarare än sekunder eller minuter. Kundens förmåga att styra sin elanvändning och hjälpa till att jämna ut svängningar i tillgång och efterfrågan på el ökar, vilket gör att elsystemet blir mer stabilt och pålitligt över tid.

Niklas Lewéus, Key Account Manager på Öresundskraft:

– För att nå våra klimatmål måste Sverige och andra länder fasa ut fossila bränslen, särskilt inom industri- och transportsektorerna. Elektrifiering är en del av lösningen på klimatutmaningen men det betyder i sin tur ett ökat behov av el. Då blir en utbyggnad av förnybar elproduktion som sol- och vindkraft nödvändig.

– Men sol- och vindkraft producerar mycket ibland och lite ibland, dessutom laddas elbilar oregelbundet. Så för att hjälpa till med omställningen måste vi kunna stötta upp och balansera elnätet. Batterier agerar som energibuffertar som snabbt kan lagra och tillföra el vid behov och hjälpa kunden vara flexibel i sin elanvändning.

Elin Dahl, Erbjudandeansvarig på Öresundskraft:

– Batteri är en vinst för företag, elnät och för utbyggnaden av förnybar elproduktion. Företag kan bidra till att stabilisera elnätet, främja förnybar energi och samtidigt få ersättning från Svenska kraftnät. Detta är ett konkret exempel på hur vi tillsammans kan jobba för en pålitlig och kontinuerlig energiförsörjning med förnybar energi.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>