Energihantering allt viktigare i företagens hållbarhetsarbete enligt ny rapport
Hem STUDIER Energihantering allt viktigare i företagens hållbarhetsarbete enligt ny rapport

Energihantering allt viktigare i företagens hållbarhetsarbete enligt ny rapport

Publicerat av: Redaktionen

Energihantering allt viktigare i företagens hållbarhetsarbete enligt ny rapport

Nu lanserar Schneider Electric sin årliga rapport 2020 Corporate Energy & Sustainability Progress Report.

Rapporten bygger på en global undersökning om energihantering hos 265 stora bolag. Resultaten visar bland annat att energihantering är en viktig del av företagens hållbarhetsstrategier, att digitalisering och teknisk innovation ökar inom området och att klimatförändringarna står i fokus i hållbarhetsarbetet.

Rapporten bygger på en global undersökning bland 265 energi- och hållbarhetsansvariga i företag med en årlig omsättning på minst 250 miljoner dollar, motsvarande ca 2,3 miljarder svenska kronor. Undersökningen har genomförts i nära samarbete med GreenBiz Research.

Energihantering blir allt viktigare

87 procent av respondenterna anser att energihanteringen har blivit mer omfattande och komplex och företagsledningar ser numera energihantering som en integrerad del av affärsverksamheten. Som en effekt av detta har synen på kompetens inom energiområdet förändrats. Ett växande antal energikällor, ekonomiska aspekter och teknisk utveckling inom området kräver särskild expertis. 56 procent av respondenterna uppger att de numera har anställda helt dedikerade inom området energihantering.

Andra intressanta fakta:

  • I 2019 års undersökning rankade endast 29 procent av företagen strategisk energihantering som ett toppalternativ för kostnadsbesparing, men i årets undersökning uppgav 46,5 procent att volatilitet är den enskilt största utmaningen.
  • 30 procent av respondenterna använder förnybara energikällor. 60 procent överväger det som en del i inköpsstrategin för de kommande tre åren, för att hantera volatiliteten.
  • Mer än 46 procent av respondenterna är förberedda för framtida innovationer inom energihantering.
  • Medarbetares inflytande i beslutsprocesser är den viktigaste drivkraften för att få nya energi- och hållbarhetsprogram godkända och finansierade, enligt 84 procent av respondenterna.

– Energi- och resurshantering handlar inte längre om en faktura för använd energi utan området har blivit ett strategiskt sätt att mildra såväl finansiella risker som varumärkesrisker, säger Carina Nilsson, hållbarhetschef på Schneider Electric Sverige. Området utvecklas snabbt och företag som vill förbli konkurrenskraftiga kommer att behöva implementera strategier som visar en tydlig förståelse för vart de är på väg med energihanteringen.

Digital teknik underlättar komplexiteten

Det kan vara komplicerat att tolka och hantera en stor mängd energi- och hållbarhetsdata. Under det senaste året har flera företag investerat i digital teknik för att underlätta hanteringen. Jämfört med förra året är det dubbelt så många respondenter (37 procent) som uppger att de använder IoT-enheter som exempelvis mätare och sensorer. Sådana investeringar verkar också påverka organisationerna positivt – 63 procent av dem som har investerat i digitala lösningar rapporterar högre förtroende för att företaget är redo att möta nya innovationer inom resurshantering.

Undersökningen visar också att strategisk energi- och resurshantering utvecklas med ny teknik. 48 procent svarar att de anpassar sina datahanteringsprogram inom energi eller hållbarhet baserat på tillväxt i uppkopplade enheter. Motsvarande siffra för tillväxt inom artificiell intelligens är 24 procent. Även om 54 procent av respondenterna uppger att de fortfarande hanterar data i kalkylblad är fördelarna med att investera i digitala lösningar tydliga.

Klimatförändringar prioriterat område

Att anpassa sig till och minska klimatförändringar och global uppvärmning utgör ett större fokus i affärsrelaterade verksamheter än någonsin tidigare. Undersökningen visar att miljöhänsyn är den starkaste drivkraften för företagens energi- och hållbarhetsinitiativ (51,5 procent) och att klimatförändringarna är den största risken för energi- och resursförsörjningen (58 procent). Företagsledningarna börjar förstå fördelarna med att ta itu med klimatförändringarna och ser en potential att kunna dra nytta av olika miljöinvesteringar ur såväl renommé-hänseende som för nya produkter och tjänster.

Mer klimatrelaterad statistik ur undersökningen:

  • Den allmänna uppfattningen är att hållbarhets- och energiinvesteringar är en viktig faktor både för varumärke/rykte (50 procent) och konkurrensfördelar (47 procent).
  • 70 procent av respondenterna svarar i årets undersökning att de har satt upp energi- eller hållbarhetsmål och tillkännagivit dem offentligt, jämfört med bara 57 procent förra året.
  • 75 procent av respondenterna säger att de har satt upp högre ställda mål nu jämfört med tidigare och de som har högre mål är i högre grad säkra på att de kommer att uppfylla dem.
  • 30 procent av de vd:ar som har svarat håller med om att företagets åtgärder för klimatförändringarna kommer att vara fördelaktiga för deras verksamhet.

– Klimatförändringarna står i centrum för alla globala företag, säger en av respondenterna. Alla intressenter, från investerare till konsumenter, håller noga koll på hur företag sköter sin del i att minska koldioxidutsläpp och klimatavtryck och det är viktigt att företagen börjar planera för detta om de inte redan har gjort det.

Om rapporten

Schnedier Electrics Corporate Energy & Sustainability Progress Report har tagits fram för att skapa en bild av hur stora organisationer köper energi, hanterar efterfrågan av resurser, använder data och utvecklar, finansierar och genomför företagens effektivitets- och koldioxidprogram. Undersökningen har genomförts av GreenBiz Research via webbenkäter och telefonintervjuer bland 265 energi- och hållbarhetsexperter som övervakar upphandling, drift och hållbarhet, från styrelseledamöter till enskilda bidragsgivare. Företagen har en årlig omsättning på minst 250 miljoner dollar och kommer från 17 olika branscher.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>