Policyåtgärder krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomi
Hem CIRKULÄR EKONOMI Policyåtgärder krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomi

Policyåtgärder krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomi

Publicerat av: Redaktionen

Minimikrav för andelen återvunnet material i nya produkter, tydliga mål för konsumtionsbaserade utsläpp samt ökade cirkulära krav inom offentlig upphandling.

Det är exempel på policyåtgärder som behöver införas för att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet enligt en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av företagsforumet Circular Sweden.

Materialanvändningen i världen ökar kraftigt och förväntas dubbleras till år 2050 om inte kursen läggs om. Nationellt sett leder den inhemska konsumtionen till 35 miljoner ton koldioxidutsläpp per år och Sverige bidrar genom konsumtionen dessutom med 47 miljoner ton koldioxidutsläpp utomlands varje år.

– En övergång från linjära till cirkulära flöden av produkter och material skulle både spara pengar, minska utsläppen till luft och vatten samt kraftigt minska klimatpåverkan från materialanvändningen, säger Sara Anderson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att hantera de utmaningar som finns inom plast-, textil-, bygg-, och elektroniksektorn har sju policyåtgärdsförslag lyfts fram som särskilt prio­riterade i rapporten. Resultatet är baserat på intervjuer med medlemsföretagen i Circular Sweden, en workshop och en expertgrupp från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Policyåtgärder krävs för att möjliggöra en cirkulär ekonomiRapporten beskriver både hinder och möjligheter för att minska genereringen av avfall och restprodukter genom att satsa på längre livslängd och cirkulära flöden, samt ger förslag på viktiga områden för politiken att fokusera på.

I rapporten nämns särskilt:
  • Minimikrav för andelen återvunnet material i nya produkter.
  • Åtgärder för att stimulera återbruk.
  • Ökade krav på cirkularitet inom offentlig upphandling.
  • Förtydligande kring definitioner för cirkularitet.
  • Tydlig information till medborgarna om de positiva klimateffekter som övergången till en cirkulär ekonomi ger.
  • Hinderröjning i befintlig och kommande lagstiftning.
  • Införande av nationella konsumtionsbaserade mål för återbruk och återvunnet material.

– Sverige behöver lägga i en högre växel i arbetet för en cirkulär ekonomi, nationellt såväl som på EU-nivå. Så fort valet är över måste cirkularitet finnas i topp på regeringens prioriteringslista för klimat- och miljöpolitiken. Sverige har ambitiösa företag som vill gå före på det här området och politiken måste hänga med och underlätta utvecklingen, säger Ellen Einebrant, verksamhetsledare för Circular Sweden.

Förslagen på policyåtgärder riktar sig till politiska beslutsfattare men bör tas vidare för att implementeras av exempelvis departement, myndigheter och offentliga upphandlare. Förslagen innehåller en mix av åtgärdstyper, inklusive regleringsmässiga, ekonomiska, direkta köp, mål och informativa åtgärder.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>