Norva24 Group AB stärker sin marknadsposition i västra Sverige och inom avancerade digitala sensorlösningar genom förvärvet av IRG Rörinspektion
Hem HÅLLBAR DIGITALISERING Norva24 Group AB stärker sin marknadsposition i västra Sverige och inom avancerade digitala sensorlösningar genom förvärvet av IRG Rörinspektion

Norva24 Group AB stärker sin marknadsposition i västra Sverige och inom avancerade digitala sensorlösningar genom förvärvet av IRG Rörinspektion

Publicerat av: Redaktionen

Norva24 Group AB (publ) (”Norva24”) har den 5 april 2022, genom sitt dotterbolag Norva24 AB, förvärvat 100 procent av aktierna i IRG Rörinspektion AB (”IRG”).

Förvärvet är strategiskt viktigt för Norva24s arbete med att utveckla nya teknologiska lösningar inom IoT, sensorteknologi och digital övervakning.

Med IRG får Norva24 tillgång till en välfungerande teknologisk lösning för övervakning av infrastruktur under mark, avancerade rörinspektions- och flödesmätningstjänster samt tillskottsvattenutredningar. IRG:s försäljning uppgick till SEK 36 miljoner 2021, med en årlig tillväxt om cirka 15% de senaste fem åren och tvåsiffrig EBITA-marginal. Bolaget är verksamt i främst Göteborgs-regionen och har omkring 30 medarbetare, med huvudkontor i Kungsbacka och filial i Ljungskile. Förvärvet finansieras med egna medel och en riktad nyemission av 208 719  aktier till säljarna av IRG, motsvarande ett belopp om SEK 4 500 000.

 IRG har en ledande expertis inom lokalisering av problemområden i rörsystem som orsakar översvämningar och andra problem. Med den egenutvecklade IRG-metoden genomförs kompletta utredningar till kunderna med hjälp av specialiserad personal och avancerade mätmetoder och utrustning. IRG:s tjänsteerbjudande omfattar inspektioner av rörsystem och brunnar, flödesmätning, slamsugning, spolning, kartering och utredningar. Precis som Norva24 har IRG en hållbar och ocyklisk verksamhet, med årlig omsättnings-tillväxt om 8% under pandemiåren 2020 och 2021.

IRG utreder inte bara problem inom rörsystem, exempelvis översvämningar för kommuner och fastighetsägare, utan erbjuder även sina kunder förebyggande åtgärder och tjänster. Norva24 ser attraktiva möjligheter till synergier genom samarbeten mellan IRG och övriga verksamheter inom Norva24, både i Sverige och på övriga marknader.

Norva24 Group AB stärker sin marknadsposition i västra Sverige och inom avancerade digitala sensorlösningar genom förvärvet av IRG Rörinspektion

”Norva24s strategi inkluderar utveckling av nya teknologiska lösningar inom IoT och digital övervakning för att i framtida kunna erbjuda ännu bättre tjänster inom Underground Infrastructure Maintenance (”UIM”). Med förvärvet av IRG får vi tillgång till en välfungerande teknologisk lösning för övervakning av infrastruktur under mark, något vi i framtiden kommer kunna använda oss av på ett bredare plan hos våra kunder i hela Norva24”, säger Henrik Damgaard, VD Norva24 Group.

”IRG är en viktig del i vår strategi att stärka Norva24s ledande marknadsposition inom avancerade rörinspektioner, både kapacitets- och kompetensmässigt, samt vår närvaro i  västra Sverige. Med   IRG stärks Norva24s tjänsteerbjudande inom utredningar av tillskottsvatten och översvämningar, ett problem som drivs av klimatförändringar och ökat extremväder. Vi välkomnar IRG:s omkring 30 medarbetare, som tillför ytterligare spetskompetens och förstärkning till vårt erbjudande inom

avancerade rörinspektionstjänster. IRG:s tjänster passar Norva24s affärsprocesser inom hållbara tjänster mycket bra och har tydliga synergier kopplade till Norva24s marknadsledande position och kapacitet inom rörinspektioner, rörspolning, tömning och relining.”, säger Håkan Wessel, VD Norva24 Sverige.

Per Hellman, VD IRG: ”Norva24 är rätt miljö för IRG att vidareutveckla våra tjänster inom tillskottsvattenutredningar och avancerade rörinspektionstjänster. Med Norva24s marknadsledande position i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland, öppnar sig en marknad för oss att vidareutveckla vårt erbjudande till fler kunder och vi ser fram emot att samarbeta med Norva24s olika enheter och tjänsteområden.”

”Vi är mycket stolta över förvärvet av IRG. Med detta är vi nu också etablerade i alla de tre största storstadsområdena i Sverige; Stockholm, Malmö och nu Göteborg.” avslutar Håkan Wessel.

IRG kommer fortsätta att drivas med Per Hellman som VD. Per och de andra två säljarna kommer vara fortsatt aktiva i bolaget och har återinvesterat en betydande andel av köpeskillingen i Norva24 genom en riktad nyemission om SEK 4 500 000.

Styrelsen för Norva24 har, med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman   den 30 juni 2021, den 5 april 2022, beslutat om en riktad nyemission av 208 719 aktier till säljarna    av IRG, motsvarande en utspädningseffekt på cirka 0,11 procent av aktiekapitalet och rösterna i Norva24. Teckningskursen, som enligt aktieöverlåtelseavtalet skulle motsvara stängningskursen för Norva24s aktie på Nasdaq Stockholm per dagen för överlåtelseavtalets ingående (dvs. den 31 mars 2022), uppgick till 21,56 kronor per aktie. Aktierna är föremål för ett överlåtelseförbud (s.k. lock up- åtagande) på 12 månader. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor och IRG blir därför omedelbart en del av Norva24

Efter den riktade nyemissionen uppgår det totala antalet aktier och röster i Norva24 till 182 682 740 aktier och röster. Som ett resultat av emissionen ökar aktiekapitalet i Norva24 med 695,73 kronor   till 608 942,466667 kronor.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>