Miljöbyggnad iDrift – en ynnest för det befintliga beståndet
Hem HÅLLBAR BYGGBRANSCH SGBC certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift – användning av alla typer av fastigheter

SGBC certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift – användning av alla typer av fastigheter

Publicerat av: Redaktionen

Att bygga energieffektivt och i övrigt miljömässigt kräver framåtanda och innovationsförmåga, vilket vi också ser hos många byggherrar.

Under senare år har flera ”flaggskepp sjösatts”, det ena mer innovativt än det andra.

Bra exempel hjälper till att inspirera, men för att klara dagens klimat- och miljöutmaningar måste branschen samtidigt satsa på det befintliga beståndet.

Nittio procent av dagens byggnader kommer att stå kvar om sådär femtio år. Det befintliga beståndet är en stor energislukare som måste åtgärdas. Samtidigt bör uppgraderingar göras av miljöprestanda i övrigt. Mot denna bakgrund utvecklade SGBC certifieringssystemet Miljöbyggnad iDrift – en parallell till Miljöbyggnad, men avsett för befintliga fastigheter.

Miljöbyggnad iDrift lanserades 2020 och hittills har 144 byggnader certifierats. Det handlar om både flerfamiljshus, skolor, förskolor, hotell, handel, vårdbyggnader och andra typer av fastigheter.

Miljöbyggnad iDrift kan användas för fastigheter oavsett verksamhet så länge fastigheterna har Atemp-ytor. Certifieringssystemet kan tillämpas oavsett lokalarea eller ägandeform.

Miljöbyggnad iDrift baseras på svenska lagar och regelverk och är anpassat till svenska förhållanden. Certifieringssystemet inriktas både på själva byggnaden och dess förvaltning och drift. Att genomföra en certifiering är inte lika tekniktungt som för Miljöbyggnad. Exempelvis krävs inte så mycket dokumentation av ingående material och byggprodukter. Ansökan och hantering av data görs med SGBC:s digitala verktyg Building Green Online.

Miniminivå

Miljöbyggnad iDrift använder 14 indikatorer för bedömning av fastighetens prestanda samt dess drift och förvaltning. Indikatorerna omfattar en rad kriterier, där vissa är obligatoriska. Ett par exempel är att VA-installationer måste följa branschreglerna Säker Vatten och att det ska finnas en underhållsplan för minst 30 år. Bland annat finns dessutom krav på digitalt system för felanmälan och andra krav på kommunikation med brukarna.

Alla fastighetsägare som vill certifiera enligt Miljöbyggnad iDrift måste därmed klara en lägsta nivå inom respektive indikator. Utöver denna används valfria kriterier för att samla poäng inför betygsättning, som följer graderingen Brons– Silver–Guld.

De 14 miljöindikatorerna finns inom fem olika områden:

• Inomhusmiljö

Kritiska rum, byggnad och installationer

Ventilation

Information till brukare

• Hälsa

Instruktioner till driftpersonal

Rummens funktioner

Städbarhet

• Klimatpåverkan

Klimatskal

Installationer och mätare

Styrning och reglering

Uppföljning och nyckeltal

• Resurser

Utemiljö

Avtal, hyresanpassning och cirkularitet

• Skick på byggnadsdelar och installationer

Sakkunniginventering

Underhållsplan

Återkommande uppföljningar

Efter godkänd certifiering måste en årlig bekräftelse skickas in varje år.

  • Detta är ett ganska enkelt förfarande då en checklista används för att kontrollera att inget har ändrats sedan certifieringen utfärdades, berättar Amanda Axelsson, certifieringsspecialist som arbetar med utvecklingsarbete av Miljöbyggnad iDrift på SGBC.
  • Manualen för Miljöbyggnad iDrift utvecklas för att bland annat ligga i linje med EU-taxonomin, fortsätter Amanda Axelsson.

Dessutom måste byggnaden återcertifieras var tredje år för att kunna behålla certifikatet. Återcertifiering görs enligt den manual som gäller vid tillfället. En uppdaterad manual innebär därmed uppdaterade krav. Kraven på årlig bekräftelse och återcertifiering är en styrka hos Miljöbyggnad iDrift. Samtidigt som systemet verkar för bättre miljöprestanda är det en hjälp för fastighetsägaren att klara den nödvändiga uppdateringen gentemot nya lagkrav och branschregler. Miljöbyggnad iDrift kan också betraktas som en motor för att vässa byggnadens prestanda, bland annat genom gradvis förbättring av drift och förvaltning.

Uppdaterad version

Miljöbyggnad iDrift – en ynnest för det befintliga beståndetÄven för Miljöbyggnad iDrift görs nu en uppdatering och modernisering, ett arbete som sker parallellt med uppdateringen av Miljöbyggnad.

Uppdateringarna gäller bland annat energiprestanda, klimatpåverkan och utomhusmiljö. Ett krav sedan tidigare är att varje fastighet måste ha en giltig energideklaration. Om energiprestanda ligger inom top 30 procent (lokalt och regionalt) ger detta 1 poäng extra. Inom top 15 ger 2 poäng extra.

En nyhet är att en klimatrisk- och sårbarhetsanalys måste genomföras. Indikatorn utemiljö breddas och här blir biologisk mångfald och habitat ett nytt valfritt kriterium. De sociala hållbarhetsaspekterna kommer att beröra bland annat hållbara hyresavtal och fastighetsnära tjänster, exempelvis om fastighetsägaren kan erbjuda flexibla lokaler. Beträffande avfallssorteringen krävs uppgifter om antalet fraktioner och hur matavfall och plast hanteras.

Ett förslag till ny manual är för närvarande ute på remiss, till och med den 30 juni och finns tillgänglig på SGBC:s hemsida. Planen är att nya Miljöbyggnad iDrift 2.0 ska lanseras innan årsskiftet, avslutar Amanda Axelsson.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>