• 2020-12-02
  • Last Update 2020-12-01 11:21
  • Stockholm

IMM

Antikorruption en förutsättning för sunda och etiska affärer

Arbetet mot korruption är delvis en fråga om regelefterlevnad, men framförallt en fråga om etik och vilken aktör man vill vara. Antikorruption är dessutom en förutsättning för sunda och etiska…

Read More

Ledande befattningshavare ofta involverade vid mutbrott

En förståelse för var korruptionsriskerna i företag finns är avgörande för ett bra förebyggande arbete. Därför behövs mer kunskap om hur korrupta transaktioner går till. En ny studie från OECD…

Read More