• 2021-04-22
  • Last Update 2021-04-21 14:11
  • Stockholm

INGRAM MICRO

Fairphone – en telefon för framtiden

Fairphone startades i Holland 2013 med syftet att väcka medvetenhet omkring hållbarhet inom tillverkningen och leveranskedjan av mobiltelefoner och med mål omkring samhällsnytta snarare än ekonomisk framgång. Idag är de…

Read More

Vi tar det ett steg till!

Ingram Micros nordiska VD, Jonas Elmgren IT-Hållbarhet träffade Ingram Micros nye nordiska VD, Jonas Elmgren. Det blev ett möte fullt av energi och intressanta infallsvinklar kring begreppet hållbarhet. När vi…

Read More