Forskning för hållbar utveckling och ökat tjänstefokus inom tillverkningsindustrin
Hem STUDIER Forskning för hållbar utveckling och ökat fokus inom tillverkningsindustrin

Forskning för hållbar utveckling och ökat fokus inom tillverkningsindustrin

Publicerat av: Redaktionen

En modell för tjänstefiering i praktiken och en modell för samverkan mellan akademi och praktik.

Det är några resultat från projektet ServzChall där forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, samverkat med företag inom tillverkningsindustrin för att utveckla ny kunskap inom tjänstefiering.

För företagen har det inneburit en möjlighet att med stöd av forskning ta ett kliv framåt i sin tjänstefieringsresa.

– Det har varit ett spännande arbete. Målet var att företagen skulle bli mer tjänstefierade och att vi skulle skapa forskning som kan spridas och komma till gagn även för företag utanför projektet, säger projektledare Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi.

Samverkan och kunskapsutbyte i fokus

ServzChall bygger på samproduktion och engagemanget från företagen har varit avgörande för projektets genomförande och framgång. Projektet lades upp med ett angreppssätt som innebar att företagen skulle jobba med valda utmaningar och satta mål med koppling till tjänstefiering så att forskarna, men också andra deltagare, skulle kunna följa arbetet och utvecklingen under projektets gång.

Forskning för hållbar utveckling och ökat tjänstefokus inom tillverkningsindustrin

Maria Åkesson, lektor i företagsekonomi

– Vi arbetade tillsammans genom workshops och företagsbesök där företagen fick presentera och redovisa sitt arbete för att få återkoppling från oss forskare men också diskutera och dela erfarenheter med varandra, säger Maria Åkesson. Det har varit en inkluderande miljö där medverkande företag varit öppna för sina utmaningar och delat med sig av lösningar till varandra. Och vi har fått bra input till vår forskning, säger Maria Åkesson.

Företagen berättar om ett lyckat projekt

– Vår medverkan har givit oss en energiboost och en konfirmering på att vi är på rätt väg i vår tjänstefieringsresa, säger Omed Rawandi, affärsområdeschef för Automation and Digital Solutions på Voith Hydro.

– Förutom feedback och kunskapsförmedling från forskarna på CTF har vi fått mycket kunskap och inspiration från övriga deltagande företag. Då företagen i projektet är från olika branscher har öppenheten för att dela goda exempel varit stor och diskussionerna berikande, säger Mattias Skrinning, affärsområdeschef Global Customer Support på Kongsberg.

– Att haft möjlighet att ha ett flertal personer involverade i projektet har underlättat i arbetet med att driva diskussionerna vidare internt och skapa en grogrund för nya perspektiv, säger Stefan Roxenby, affärsutvecklingsansvarig för Packaging Solutions på BillerudKorsnäs.

Pågående resa och ständig utveckling

Tjänstefiering handlar om att utveckla tjänster kopplat till befintliga produkter för att generera nya intäkter och skapa nya värden för kunder. I takt med ökad globalisering och konkurrens blir ett ökat fokus på tjänster allt viktigare för företag, men med det följer många utmaningar, förklarar Maria Åkesson.

– Under projektets gång blev det allt tydligare att tjänstefiering är en pågående resa som påverkar hela företaget och inget som görs i en handvändning. För att lyckas krävs ett nytt synsätt som genomsyrar hela organisationen och här hoppas vi att vårt arbete och forskning kan komma till nytta. Något som också underlättar är engagerade och drivna individer på företagen, vilket vi tydligt sett hos våra företag.

Banat väg för fortsatt forskning och utveckling
Maria Åkesson ser flera vinster med projektet.

– Företagen har gjort stora framsteg på sin tjänstefieringsresa och vi har fått ett stärkt fokus på forskningsområdet här på CTF. Vårt arbetssätt från projektet är applicerbart på framtida projekt och ett bra exempel på hur vi samskapar värde med våra partnerföretag. Vi har också ringat in två nya fokusområden för fortsatt forskning inom tjänstefiering; genus- och jämställdhet och hållbarhet, vilket kan leda till viktig förnyelse inom området, avslutar Maria Åkesson som hoppas kunna fortsätta utveckla dessa fokusområden i samverkan med företag i nya framtida forskningsprojekt.

Projektet har drivits med stöd från KK-stiftelsen och medverkande företag: Voith Hydro AB, BillerudKorsnäs AB, Cellcomb AB och Kongsberg Maritime AB.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>