Myrspoven i samverkansprojekt med SISAB
Hem ENERGI Myrspoven i samverkansprojekt med SISAB

Myrspoven i samverkansprojekt med SISAB

Publicerat av: Redaktionen

Sedan den 1 December har Myrspoven och SISAB styrt ett 50 tal byggnader i projektet Stockholm flex (sthlmflex).

Tillsammans bidrar parterna i syfte att lösa den lokala kapacitetsbrist som stundvis råder i Stockholm.

Med denna lösning upprätthåller inte bara energiproducenter leveranssäkerheten i Stockholmsområdet. Nu välkomnar vi även konsumenterna att vara en del av effektbristlösningen! 

Myrspoven och SISAB:s nya samarbete
Samarbetetet mellan SISAB och Myrspoven som tidigare gått ut på att effektivisera energianvändning och förbättra inomhusklimat på Stockholms skolor och förskolor har tagit ett ytterligare steg. I det nya samverkansprojekt kommer vi tillsammans delta i sthlmflex för att medverka i flexibilitetsmarknaden och motverka kapacitetsbrist i elnätverket.

SISAB:s fastighetsbestånd är liksom samtliga deltagare en stor tillgång i projektet. SISAB:s fastighetsbestånd har stor potential att vara flexibelt främst eftersom stora delar utgörs av skolor och förskolor. I och med verksamheten i fastigheterna kan eleffekt dras ned när efterfrågan på kraftnätet och elpriserna är högt. Detta eftersom många skolor och förskolor stänger tidigare än många andra fastigheter. Det här tillåter SISAB:s fastigheter att avstå när effekttoppar brukar uppstå i Stockholm.

I ännu ett lärorikt samarbete vill vi slå ett slag för nyttan och fördelen av att alla kan bidra i projektet. En byggnad eller fastighet behöver inte vara nyproducerad eller ha den senaste tekniken inom hårdvara för att var aktuell i projektet. Litet som stort bestånd, nytt som gammalt, allt deltagande är relevant och utgör en stor tillgång.

Vi skulle vilja dela med oss av en ytterligare inblick. Under vårt deltagande på sthlmflex marknadsplats har priset på energi varit avsevärt högre än normalt. Detta har varit en drivkraft eftersom det verkligen förstärkt lönsamheten ytterligare för våra fastigheter och för effektbristen.

Hur påverkas hyresgästerna i fastigheterna
Inomhusklimatet eller hälsan hos hyresgästerna får inte lida som konsekvens av att elförbrukningen flexas bort under vissa perioder. Det är vi på Myrspoven väldigt noga med när vi köper och säljer tid med 50 av SISAB:s fastigheter.

För att garantera att hyresgästerna inte påverkas negativt sker “flexandet” primärt utanför nyttjandetid. Om elförbrukningen reduceras en eftermiddag har åtgärder tagits för att ordna ett system som säkerställer att temperaturen håller en korrekt standard.

Om en byggnad är uppvärmd med elradiatorer kan dessa stängas av under ett part timmar. I och med den generellt höga standarden på byggnader i Sverige så sjunker temperaturen förhållandevis långsamt i fastigheter. Detta är till stor fördel då vi kan utnyttja byggnadens tröghet (beteende) som tillåter byggnader att avstå från elförbrukning och stabilisera elnätet. Även om elförbrukningen reduceras en eftermiddag så dröjer det innan det sker någon märkbar förändring.

Hur ser möjligheterna ut att delta framåt?
Ett deltagande i SthlmFlex är värdefullt för hela regionen, Var ni inte med och deltog i år så behöver ni inte vara oroliga. Projektet förlängs, det som ursprungligen var tänkt att pågå mellan 1 december och 31 mars 2020 till 2021 kommer att fortgå i ytterligare två vintrar. Detta blir ett bra tillfälle för fler aktörer att ta tillfället i akt och hoppa på tåget till 2022.

Är sthlmflex nytt för dig? Här kommer vi gå igenom grunderna och syftet med sthlmflex.

Vad innebär projektet – Stockholm flex?
Myrspoven i samverkansprojekt med SISABI Stockholm pågår ett utvecklings- och forskningsprojekt som går under namnet (sthlmflex). Initiativet som Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ellevio startat har i syfte att minska trängseln på elnätet när efterfrågan är som störst. Projektet är en marknadsplats vars mål är att avlasta och balansera ut regionens energisystem. På det här sättet kan företag och fastighetsägare buda och köpa flexibilitet. Det i sin tur skapar förutsättningar som gynnar en mer effektiv och hållbar energianvändning för Stockholmsregionen. En region som i perioder riskerar kapacitetsbrist.

Kapacitetsbrist
Stockholmsregionen står inför en ny utmaning när lokal kapacitetsbrist når realiteten i allt högre tempo. Det finns enbart ett begränsat antal elöverförings punkter när det gäller eltillförseln till Stockholmsregionen. I takt med att Stockholm växer och elektrifieringen ökar kommer vi hela tiden närmare maxkapaciteten när marginalerna minskar.

En framtida effektbrist är något vi kan jobba mot proaktivt nu när Stockholm Flex skapat en ny lokal flexibilitetsmarknad. Projektet låter konsumenterna som i allra högsta grad påverkar effekten, men som inte har varit aktiva i lösningen innan, att delta på en ny marknad. Det nya systemet som har tagits fram säkerställer att stabiliteten av vårt nät inte bara lösas av el-producenter utan även utav konsumenter.

Reducering av effekttoppar
Sthlmflex är aktivt under vinterhalvåret, där temperaturen ligger runt -5 grader. Det är även under den här tiden som märkbara effekttoppar uppstår i nätet. (Effekttoppar är när elförbrukningen är som högst.) Under dessa toppar är flexibiltetsmarkanden som gynnsammast både för konsumenter men även ur ett hållbarhets syfte. Om en byggnad för stunden har ett lägre behov av energi går det att sälja elförbrukningen och tillåta någon annan använda energin och därmed stabilisera elnätet. Om en byggnad är uppvärmd med elradiatorer kan dessa stängas av under ett part timmar för att tillåta någon annan att bruka energin under de timmarna.

Vi på myrspoven tror på projektet sthlmflex och vill vara med och öka incitament för fler deltagare att motverka kapacitetsbrist, flexa och visa uppviljan att vara en del av en riktig samhällsutmaning.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>