Enfo och Vattenfall Eldistribution i samarbete
Hem ENERGI Enfo och Vattenfall Eldistribution i samarbete

Enfo och Vattenfall Eldistribution i samarbete

Publicerat av: Redaktionen

Dataintegration säkerställer kapacitet i elnätet.

Det råder akut kapacitetsbrist i Sveriges elnät.

Som ett steg för att tillfälligt möta behovet finns det europeiska forskningsprojektet CoordiNet och det regionala initiativet sthlmflex. IT-tjänstebolaget Enfo är en av leverantörerna som tagit fram en integrationslösning som möjliggör att information om aktuell elkapacitet hos nätbolag och andra leverantörer kan utbytas i Vattenfall Eldistributions IT-system.

Efterfrågan på elnätskapacitet är stor i många delar av Sverige. Projekten CoordiNet och sthlmflex har som syfte att hitta lösningar på den kapacitetsbrist i elnätet som råder idag. Vattenfall Eldistribution leder arbetet med att hantera flaskhalsar från transmissionsnätet för att kunna garantera leveransen av el till elkonsumenter.

Genom CoordiNet kan lokal flexibilitet avropas till elnäten på Gotland, Uppsala, delar av Skåne och vid underhållsarbete på ledningar i norra Sverige. Syftet är att använda flexibilitet för att avlasta elnäten och möjliggöra fler nyanslutningar av elkonsumenter. Inom projektet används en digital marknadsplats för elnätskapacitet där leverantörer kan sälja flexibilitet. Det innebär att de mot ersättning minskar sitt effektuttag eller ökar sin elproduktion under korta perioder.

En av grundpelarna är integration av IT-system från flera nätbolag och andra leverantörer. Enfo har implementerat IT-integrationer baserat på integrationsplattformen MuleSoft Anypoint CloudHub. I nära samarbete med Vattenfall har Enfo satt upp API:er som används för att tillhandahålla korrekt informationsutbyte mellan systemen. Integrationerna har levererats som en tjänst, en så kallad Software as a Service-lösning. Fördelen med SaaS är att Vattenfall Eldistribution inte behöver etablera, driva och förvalta sina underliggande IT-system, samt installera och förvalta apparna vilket sparar mycket tid. Detta sätt att få IT levererat som färdiga tjänster är relativt nytt för Vattenfall, som normalt sköter sin drift internt.

Vanligtvis tar denna typ av projekt flera år att genomföra men ett smidigt arbetssätt gjorde det möjligt att integrera nio separata IT-system på ett fåtal månader, vilket var avgörande givet det akuta läget för elnätet i Uppsala och Stockholm.

Det framgångsrika arbetet med CoordiNet gjorde att Vattenfall Eldistribution i maj 2020 beslutade att tillsammans med Svenska kraftnät och Ellevio bygga vidare på den framtagna lösningen i det gemensamma projektet sthlmflex för att hantera flaskhalsar i elnätet runt huvudstaden. För detta behövde på kort tid ytterligare tolv separata IT-system integreras, det vill säga totalt 21 olika system där Enfo även här stod för integrationslösningen för leverans av data till Vattenfall.

– För oss på Enfo är det viktigt att få vara delaktig i så samhällsbärande projekt som CoordiNet och sthlmflex då arbetet har en stor miljömässig och social påverkan. Genom vår expertis inom integrationsutveckling kan vi bidra till att Sverige skapar lokal flexibilitet i elnäten, vilket är avgörande för att elförsörjningen ska kunna säkras, säger Kristina Lid, integrationsansvarig för CoordiNet och sthlmflex på Enfo.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>