Vi bör klimatsatsa oss ur krisen
Hem INFRASTRUKTUR Vi bör klimatsatsa oss ur krisen

Vi bör klimatsatsa oss ur krisen

Publicerat av: Redaktionen

 

Vi bör klimatsatsa oss ur krisen

Nu finns möjligheten att slå flera flugor i en smäll, med en satsning på 200 Mdr i mobilitet skulle vi; öka möjligheterna att klara klimatmålen, stärka näringslivets konkurrenskraft och motverka Coronakrisens ekonomiska nedgång, skapa mängder av jobb, skapa välfärdsvinster för medborgarna genom ökad, säkrare och hållbar mobilitet.

Forskare vid VTI har pekat på att Trafikverkets bedömningar av hur klimatmålen kan nås är felaktiga. Redan tidigare har ledande forskare upprepade gånger pekat på att antaganden och scenarier bakom de s k 70 %-målet, att unikt svenskt mål att trafikens utsläpp i Sverige ska minska mer än i andra sektorer och länder, är orimliga. Se t ex ESO-rapporten ”Klimatmål på villovägar”. Fram för allt är det antagandena kring möjligheterna att minska resandet och transporterna utan stora välfärdsförluster som forskarna pekar ut som närmast fria fantasier. Stora satsningar måste därför göras kring elektrifiering och biodrivmedel för att utsläppen ska kunna minska.

Samtidigt pekar många ledande ekonomer nu på att det i Coronakrisens spår är lämpligt att göra stora finanspolitiska satsningar som t ex stora offentliga investeringar och andra satsningar för att fåfart på ekonomin och sysselsättningen. Sverige är ett stort och glest land där många världsledande företag har långa transportavstånd till både viktiga hemmamarknader som till exportmarknader. Även leverenskedjorna till företagen är långa. Lastbilstrafiken är det centrala transportslag som näringslivets transportkedjor bygger på. På samma sätt sker nästan all persontrafik – över 80 % – utanför centrala Stockholm, på väg. Vi föreslår därför följande satsningar:

Storsatningar på elvägar

Att bygga elvägar på europavägarna mellan Stockholm-Malmö, Malmö-Göteborg samt RV 40 Jönköping-Göteborg minskar utsläppen med över en miljon ton/år (1/3 av lastbilars utsläpp i Sverige) och kostar 30 mdr kr i investering. VTI har just visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Det är bara att sätta igång!

Storsatsa på elbilar

En storskalig utbyggnad av laddinfrastrukturen och subventioner för inköp av laddbara bilar. Satsa ytterligare t ex 5 – 10 mdr kr på detta.

Storsatsning på inhemsk biodrivmedelsproduktion

Den nuvarande biodrivmedelspolitiken är inte hållbar eftersom den baseras på storskalig import. Sverige behöver göra en storsatsning på att öka den inhemska produktionen. För FoU samt produktionsstöd kan t ex 10 mdr kr avsättas.

Storsatsning på elflyg

Omfattande subventioner för att påskynda inrikesflygets omställning. Fler miljarder kan satsas.

Storsatsa på trafiksäkerhetsåtgärder

Det är oacceptabelt att så mycket trafik sker där bara en målad linje utgör säkerhetssystem mot mötesolyckor. Storsatsa på mötesseparering och att rensa kring vägarna så att avkörningar inte behöver ge ödesdigra konsekvenser. Ge ekonomiska stimulanser så alla nya bilar har den bästa säkerhetsutrustningen. Minst 5 mdr kr bör satsas.

Storsatsning på separering av trafikslag

Bygg ut separerade cykelbanor och gångbanor skilda från vägtrafiken som skapar säkrare flöden.

Mobilitetsstärkande investeringar ca 100 mdr kr

Stärk Sveriges konkurrenskraft genom att snabbt genomföra dessa investeringar:

– Dubbelspår järnväg Gävle-Sundsvall.

– Dubbelspår järnväg Falun-Borlänge.

– Upprustning och mötesseparering av E4 från Härnösand och norrut förbi Skellefteå, inkl Förbifarter vid Härnösand, Örnsköldsvik och Skellefteå.

– Upprustning Rv 70/E16 Dalarna.

– Mötesseparering E18 Karlskoga.

– Fyrfältsväg E18 Västerås-Köping, Västmanland.

– Mötesseparering Rv 56 Gävle-Uppsala län, Gävleborg.

– Fyrspår järnväg Uppsala-Märsta.

– Östra länken, komplett ringled runt Stockholm.

– E22-paketet – Förbifart Norrköping, fyrfältsväg Kalmar-Oskarshamn med elförsörjning mm.

– E6 Skåne ytterligare körfält Alnarp-Löddeköpinge.

– E6 Tunnel Trelleborgs hamn.

– Järnväg Skåne, Västkustbanan tunnel Helsingborg-Maria.

– Järnväg Skåne dubbelspår Malmö Trelleborg.

– Järnväg Skåne dubbelspår Hässleholm-Kristianstad.

– Sjöfart, nya slussar Trollhätte kanal.

Av: Charlie Magnusson, opinion och samhälle MRF

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>