How would you like to contact us?
  • 2020-01-29
  • Last Update 2020-01-28 09:44
  • Stockholm

Infrastruktur

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu…

Read More

Därför behöver Arlanda en tredje parallell bana

HyperFocal: 0 Flyget skapar förutsättningar för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. Det knyter ihop landet och länkar Sverige till övriga världen. Som ägare till Sveriges basnätverk av flygplatser – med…

Read More

Ett samhälle under förändring

När du hör ordet mobilitet tänker du kanske på bussar, tåg, tunnelbana, spårvagnar eller bilar. Mobilitet är något som alltid funnits i vår vardag och har under det senaste århundradet…

Read More

Tillit vid samordning – som ytspänningen på vattnet

Samordning inom samhällsbyggnads- & utvecklingsprojekt är något som ständigt diskuteras och de flesta anser att samordning gynnar samtliga parter. Men även om vi är överens når vi sällan de effekter…

Read More

Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan nästa vecka

Miljözon klass 2 införs på Hornsgatan i Stockholm från och med den 15 januari 2020. Införandet av miljözonen innebär att endast vissa typer av fordon får köra på Hornsgatan och…

Read More

Dalarna samarbetar över gränserna med Stockholm-Mälarregionen

Region Dalarna är ny associerad medlem i Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Inom infrastrukturs- och kompetensförsörjningsområdet behövs en fördjupad samverkan över länsgränserna. Dalarna har en tydlig koppling…

Read More

​Hammarby Sjöstad byggs i Indien

Indian Sweden Business Leaders’ Roundtable, med bland andra näringsminister Ibrahim Baylan (S) och Ann-Sofi Gaverstedt, Teknikföretagen Med Hammarby Sjöstad som förebild byggs en ny klimatneutral stadsdel i Indien. Bakom projektet…

Read More

Missad chans att göra investeringsstödet mer socialt träffsäkert

Regeringen beslutade i dag om förändringar i förordningen om investeringsstöd för byggande av hyresbostäder. Som villkor för stöd ska hyresvärden vika minst 12,5 procent av det antal bostäder som stöd…

Read More

Han leder utvecklingen av smarta stadshubbar

Öppna stadsnät som möjliggör uppkoppling av sensorer i Sveriges kommuner kan innebära besparingar i form av klimatavtryck och miljontals kronor i skattemedel, som exempelvis skulle kunna minska allt från onödiga…

Read More

Så bygger vi en stad med hållbar energiförsörjning

I veckan bjöd ElectriCITY in till frukostmöte tillsammans med arkitektkontoret Urban Design. Urban Design arbetar bland annat med att utforma och integrera byggnader som stödjer el- och fjärrvärmeförsörjningen i staden.…

Read More