Plattform för solidariska initiativ under Corona-krisen

Plattform för solidariska initiativ under Corona-krisen 1

Välkommen till en plattform öppen för alla som bor och verkar i Sverige! På Ageratillsammans.nu kan vem som helst skapa förslag för hur vi kan stötta varandra under spridningen av COVID-19 och bidra till ett hållbart samhälle på sikt.

– Vi ser hur många individer och verksamheter har idéer hur vi kan hjälpa våra medmänniskor, till exempel startar initiativ för att stötta riskgrupper genom att hjälpa till att handla mat eller dela ut gratis handsprit. Vi tror också att det är viktigt att försöka höja blicken och skapa en vision för hur vi vill se vårt samhälle efter krisen, säger Sanna Ghotbi, Citizen Participation Consultant på Digidem Lab.

Många har under krisen fått viktiga lärdomar kring svagheter och styrkor hos vår arbetsmarknad, sjukvård, äldreomsorg, transport,  klimatpolitik eller andra områden som påverkar människors vardag. Nu vill Digidem Lab ta vara på möjligheten att kollektivt skapa förslag både för hur vi kan hjälpas åt under den akuta krisen, men också för hur dessa områden kan förbättras för att få ett välmående samhälle generellt.

Ageratillsammans.nu bygger på den Open Source-baserade plattformen Decidim som används av hundratals städer runt om i världen för olika medborgardialoger. Digidem Lab är ett svenskt demokratilabb som jobbar med ökat medborgardeltagande, framförallt för de som lyssnas på minst trots att de påverkas mest av lokala beslut. Förutom att jobba med digitala plattformar som denna, stöttar vi kommuner och offentliga institutioner i Sverige att göra riktiga medborgarprocesser.

Related Articles