Barns plats i stadsplaneringen högaktuellt tema på Uppsala Health Summit 2019
Hem INFRASTRUKTUR Barns plats i stadsplaneringen högaktuellt tema på Uppsala Health Summit 2019

Barns plats i stadsplaneringen högaktuellt tema på Uppsala Health Summit 2019

Publicerat av: Redaktionen

En stad som är bra för barn är bra för alla. Trots att barnkonventionen blir lag i Sverige nästa år saknas ofta barnperspektivet i stadsplaneringen. Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit den 8-9 oktober fokuserar på samhällsåtgärder som främjar barns rörelsefrihet och livslust och en hållbar stad.Barns plats i stadsplaneringen högaktuellt tema på Uppsala Health Summit 2019 2

Uppsala Health Summit, ”Healthy Urban Childhoods”, äger rum den 8-9 oktober på Uppsala slott och samlar forskare och företrädare för den privata sektorn, hälso- och sjukvård, internationella organisationer och frivillig-organisationer från hela världen. Syftet är att utveckla konkreta handlingsplaner som steg på vägen till barnvänligare städer, i Sverige och internationellt. Man kommer också att diskutera hur barn kan involveras i processen. I den täta staden kompliceras tillgången på slitstarka och hållbara utemiljöer som främjar barns fysiska och sociala utveckling.

– Den urbana miljön är allt fler människors livsmiljö och allt fler barns och ungas uppväxtmiljö. Rätten till staden handlar om tillgänglighet, demokrati, hälsa och välbefinnande. Det borde vara självklart att skapa städer som svarar på vad vi behöver under alla faser i livet. Men tyvärr är det inte så. Byggare, politiker och planerare sätter knappast barnets bästa i främsta rummet. Idag är förtätning till varje pris en tongivande trend i stadsbyggandet. Så har det inte alltid varit, utan Sverige har tyvärr gått från bäst till bland de sämsta i klassen på det här området, säger Petter Åkerblom, universitetslektor på institutionen för Stad och Land på Sveriges lantbruksuniversitet och programrådsordförande för Uppsala Health Summit 2019.

Under Uppsala Health Summit kommer fokus att ligga på barn och stadsplanering med perspektivet att en stad som är planerad för barn är bra för alla och samtidigt socialt och miljömässigt hållbar. Diskussionerna på toppmötet kommer till största delen äga rum i workshops som tar itu med ett brett urval av viktiga ämnen, bland annat behovet av indikatorer för byggbranschen som möjliggör barnvänligt stadsbyggande, barns inflytande i bygg- och planeringsprocesser, samarbetsmekanismer för att minska barnfetma på lokal nivå, stadsodlingar och kontakt med djur för lärande, naturkontakt och barns hälsa, och hur vi kan bli bättre på att mäta ojämlikheter i hälsa i städer.

– Nästa år blir barnkonventionen svensk lag, men det råder stor osäkerhet kring hur man ska arbeta praktiskt med konventionen. På Uppsala Health Summit kommer vi att utveckla rekommendationer och strategier för hur vi kan säkerställa att barns rättigheter beaktas i stadsplanering och hur barn blir delaktiga i planerings processen, säger programrådsordförande Petter Åkerblom.

Talare på mötet är bland andra Roger Madelin, chef för ombyggnationen av Canada Water-området i London och tidigare även utvecklingen av Kings Cross; Dr Fiona Bull, WHO’s expert på barns fysiska aktivitet; Professor Mariana Brussoni, från University of British Columbia i Kanada där hon bedriver forskning kring barns nödvändiga risktagande samt Sudeshna Chatterjee, stadsplanerare och barnrättsaktivist i Indien.

Uppsala Health Summit genomförs i samverkan mellan Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Läkemedelsverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Region Uppsala, Uppsala Monitoring Centre, Uppsala kommun, nätverket Världsklass Uppsala samt Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>