Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet

Hållbarhetsforum vid Stockholms universitet 1

Hållbarhetsforum 29-30 oktober är kanske Sveriges mest kvalificerade mötesplats för hållbarhetsfrågor. Några av universitetets mest framstående forskare visar på kopplingarna mellan hållbarhet och politik, pengar, journalistik och makt. Stockholms universitet välkomnar alla som önskar lära sig mer om utmaningar och möjligheter på väg till ett hållbart samhälle.

– Universiteten har en central roll när det gäller att bredda och fördjupa debatten kring hållbarhetsfrågor. En av våra viktigaste uppgifter är att peka på de stora sambanden, och försöka vara en motvikt till den förenklade symbolism som ofta förekommer i diskussionerna runt hållbarhetsfrågor, säger Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och projektledare för Hållberhetsforum.

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet och riktar sig huvudsakligen till inbjudna beslutsfattare och tjänstemän i privat och offentlig sektor som i sitt arbete ansvarar för hållbarhetsfrågor, men även allmänheten är välkommen. Formatet är en heldag i Aula Magna den 29 oktober med tre större föreläsningar:

  • Faktatillit, demokrati och populism
  • Makt, pengar och ansvar
  • Demokrati, rättvis fördelning och ansvar över generationsgränserna

som var och en åtföljs av ett kvalificerat debattsamtal. Dessutom en break out session där besökare väljer ett av fem teman. Den 30 oktober öppnas campus Frescatis olika forskningsmiljöer upp för studiebesök, kabaré och fortbildning. Hållbarhetforum invigs av miljöminister Isabella Lövin och rektor Astrid Söderbergh Widding.

Related Articles