Riksdagsman Magnus Ek besökte Ragn-Sells
Hem CIRKULÄR EKONOMI Riksdagsman Magnus Ek besökte Ragn-Sells

Riksdagsman Magnus Ek besökte Ragn-Sells

Publicerat av: Redaktionen

Riksdagsman Magnus Ek besökte Ragn-Sells

Förra veckan besökte riksdagsmannen Magnus Ek tillsammans med Marcus Wangel Ragn-Sells olika verksamheter med fokus på hur kretsloppen kan slutas i samhället. Särskilt besöket på EasyMinings forskningslaboratorium i Uppsala väckte ett stort intresse.

Där ligger fokus på återföring av näringsämnen som både nyttjar de resurser som redan finns i kretsloppet men som samtidigt fasar ut gifter.

Hos Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining ligger fokus på återföring av näringsämnen som både nyttjar de resurser som redan finns i kretsloppet men som samtidigt fasar ut gifter.

Ragn-Sells unika lösningar för återföring av fosfor, kalium och kväve förevisades av EasyMinings innovatör och forskare Yariv Cohen som på djupet beskrev innovationerna som har en stor exportpotential. Yariv Cohen är en av Sveriges mest framstående kemister som tidigare i år tog emot Sveriges kemiteknikpris för sin utveckling av kemiska processer för utvinning av näringsämnen och metaller ur avfall.

– Ska vi klara av att leva inom planetens gränser måste vi ha en cirkulär ekonomi. Det kräver att vi kan avgifta kretsloppen och återanvända kritiska resurser. Idag har jag sett några fantastiska exempel på hur vi kan klara av den utmaningen. Nu ska också vi i politiken göra vår del för att bana väg för dem, säger riksdagsman Magnus Ek.

Att sluta kretsloppet kommer vara nödvändigt för att både klara av den stora resursutmaning som mänskligheten står inför samtidigt som det säkerställer att vi når samhällets högt ställda mål om reducerade klimatutsläpp för att uppfylla Parisavtalet.

– Det är glädjande att politiken visar ett stort intresse för våra cirkulära lösningar. För att klara av samhällsutmaningarna kommer vi behöva ett politiskt ledarskap som förändrar riktningen i samhället så att vi får på plats en cirkulär ekonomi, säger Ragn-Sells hållbarhetschef Pär Larshans.

Fakta om EasyMinings tekniker:
EasyMining fokuserar på cirkulära lösningar för att ta vara på resurser ur avfall. Bolaget har flera patenterade processer:
Ash2Phos – utvinner fosfor ur förbränt avloppsslam samtidigt som tungmetaller och andra gifter skiljs ut.
CleanMAP – utvinner ammoniumfosfat ur exempelvis gruvavfall.
Ash2Salt – utvinner kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid ur den flygaska som bildas vid rening av rökgaser.
Kväveinnovation – utvinner kväve ur exempelvis avloppsvatten, och som i framtiden kan komma att spela en stor roll när det gäller att ta tillvara denna värdefulla resurs ur ett vanligt förekommande avfall.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>