• 2021-02-28
  • Last Update 2021-02-26 14:22
  • Stockholm

Lina Vicsai

“Vi behöver öka takten i omställningen mot mer effektiva, hållbara och motståndskraftiga lösningar”

Lina Vicsai, chef för affärsutveckling på Ramboll och ordförande för Digital Twin City Centre Lina Vicsai, chef för affärsutveckling på Ramboll, har enhälligt valts till ordförande för styrelsen på Digital…

Read More