• 2021-04-22
  • Last Update 2021-04-21 14:11
  • Stockholm

livsmedelskedjan

Innovation stärker livsmedelskedjan

För att uppnå målen i livsmedelsstrategin med sikte mot 2030 krävs det att vi börjar producera och konsumera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Satsningar på kunskap och innovation är…

Read More