How would you like to contact us?
  • 2020-07-13
  • Last Update 2020-07-13 14:55
  • Stockholm

teknisk innovation

Bosch fortsätter med teknisk innovation och klimatarbete även under coronakrisen

Under Bosch årliga presskonferens i Stuttgart presenterade Bosch förberedelserna kring en gradvis ökad produktion särskilt inom biltillverkningen samt sin senaste produktionssatsning av Corona-relaterade hjälpmedel. Det rör sig bland annat om framtagande…

Read More