Försäljningen av fossiloberoende bilar ökade kraftigt 2019
Hem TRANSPORT Försäljningen av fossiloberoende bilar ökade kraftigt 2019

Försäljningen av fossiloberoende bilar ökade kraftigt 2019

Publicerat av: Redaktionen

År 2019 blev elbilens år men färsk statistik från Trafikanalys bjuder även på andra goda nyheter för de fossiloberoende fordonen. Nyregistreringar av biogasbilar ökar kraftigt för första gången på flera år.

Experterna på BioDriv Öst passar på att leverera flera positiva nyheter från bilåret 2019 tillsammans med några framtidsspaningar om de förnybara alternativen på marknaden.

Helt eldrivna bilar ökar kraftigt

Försäljningen av fossiloberoende bilar ökade kraftigt 2019

Ett tydligt trendbrott syns i att antalet nya rena elbilar ökar kraftigt. År 2017 och 2018 ökade nyregistreringarna med några tusen bilar jämfört med föregående år medan det 2019 nyregistrerades mer än 8 600 bilar fler än året före. Detta innebär att takten på tillförseln av rena elbilar har mer än fördubblats.

Framtidsspaning: Nya mer attraktiva elbilsmodeller, fortsatt utbyggd publik laddinfrastruktur, stöd för både inköp av bil och egen laddstation samt EU:s CO2-krav på nya bilar gör att antalet nya elbilar kommer att öka i allt snabbare takt kommande år.

Antalet gasbilar ökar
När EU för drygt ett år sedan införde nya testmetoden WLTP för utsläpp från nya bilar hamnade många gasbilsmodeller långt bak i kön av alla nya bilmodeller som skulle testas. Många gasbilar har därför inte i praktiken varit tillgängliga för leverans under en stor del av 2019. Trots dessa byråkratiproblem ökade antalet nyregistrerade gasbilar med ungefär 1 500 st jämfört med tidigare år, vilket är ett trendbrott från de senaste tre åren då antalet nyregistreringar legat på ungefär samma nivå.

Framtidsspaning: Fler och fler aktörer ställer krav på fossilfria transporter, vilket har gett biogasen ett uppsving. Det förväntas bli ännu större när regeringen nu aviserat att den nya miljöbilsdefinitionen ska utgöras av de så kallade klimatbonusbilarna, som i praktiken innebär elbilar, vätgasbilar, gasbilar och de flesta laddhybrider.

Biogasen har inte minst gått starkt framåt på den tunga sidan med betydligt bättre lastbilar som i allt högre utsträckning kan konkurrera med dieseldrivna motsvarigheter. De tunga fordonen använder mycket gas och banar väg för nya tankställen som också kan användas av personbilar. Tack vare ökningen av tankställen, att gasbilen kostar som motsvarande dieselbil vid inköp samt ökad räckvidd på relativt billig gas blir gasbilen ett attraktivt alternativ kommande år.

Laddhybriderna är fortfarande populära
Det registrerades fler laddhybrider 2019 än det registrerades rena elbilar, etanolbilar och gasbilar tillsammans. Ökningstakten för nyregistrerade laddhybrider är dock fortsatt avtagande och 2019 registrerades endast cirka 3 000 fler laddhybrider än föregående år.

Allt större andel av de som vill köra laddbart väljer en ren elbil vilket troligtvis beror på att både utbudet av rena elbilar och antalet publika laddpunkter ökar snabbt. Vidare får rena elbilar en betydligt högre bonus inom bonus-malus-systemet vilket gör att prisskillnaden vid inköp mellan en elbil och laddhybrid med liknande egenskaper ofta är liten för konsumenten. Samtidigt är driftkostnaden ofta högre för laddhybriden. Sist men inte minst är det självklart en stor fördel för elbilen att den kan köra fossilfritt även längre sträckor.

Framtidsspaning: EU:s CO2-krav för nya bilar sätter stor press på tillverkarna att minska utsläppen från nya bilar och en stor svårighet är att tillräckligt snabbt öka produktionen av batterier till rena elbilar. Genom att sätta batterierna i en laddhybrid uppnås största möjliga utsläppsminskning per batteri eftersom samma mängd batterier räcker till betydligt fler bilar och då ger längre total körsträcka på el enligt nuvarande testprocedur vid typgodkännande.

Brist på batterier kan komma att medföra attraktivt prissatta laddhybrider, det är därmed fortsatt viktigt att säkerställa att de många laddhybriderna körs på el i stor utsträckning. Vi väntar även fortsatt på lanseringar av laddhybrider som är typgodkända för biodrivmedel som exempelvis E85, vilket starkt skulle förbättra laddhybridernas miljöprestanda.

Etanolen ligger i startgroparna
Antalet nyregistreringar av etanolbilar ökade med omkring 10 % jämfört med åren innan trots att det på den svenska fordonsmarknaden saknades etanolbilar att köpa under det första halvåret 2019. Under andra halvåret fanns det en modell att köpa. Antalet nyregistrerade etanolbilar är lågt jämfört med antalet rena elbilar, laddhybrider och gasbilar men tyder ändå på att det finns intresse för att använda E85 som drivmedel – bara fordonstillverkarna tillhandahåller fordonsmodeller.

Framtidsspaning: Etanolen är glödhet i bland annat Frankrike. Om några biltillverkare lanserar ytterligare ett fåtal attraktiva etanolbilar och vi får ett styrmedel som resulterar i att det blir något billigare att tanka etanol så finns redan infrastruktur på plats för att tanka etanol i hela landet. För att inte tala om potentialen till klimatnytta i kombination om en konverteringspremie införs för att konvertera befintliga bensinbilar till etanolbilar.

De flesta nya bilarna drivs fortfarande av bensin eller diesel
Trots att antalet nyregistreringar har ökat för elbilar, laddhybrider, etanolbilar och gasbilar var fortfarande ungefär 9 av 10 nya bilar 2019 diesel- eller bensinbilar, precis som 2018. Allt fler tillverkare godkänner dock hela eller delar av sitt modellutbud för biodiesel (HVO), men statistik saknas för hur många nya dieselbilar som är godkända för det. För att klara av att ställa om större delen av de svenska transporterna till fossilfritt inom överskådlig framtid behöver dock alla förnybara alternativ öka i mycket stor omfattning.

2020 ännu ett rekordår?
När vi spanar in i framtiden är det mycket som tyder på att 2020 kommer att bli ett rekordår för bilar som körs på förnybara drivmedel, vilket är ett måste för att vi ska närma oss våra klimatmål. Med ett redan stort och fortsatt växande utbud av modeller finns alla möjligheter för de allra flesta aktörer att välja ett förnybart alternativ vid nästa nybilsinköp. Vi ser därför fram emot ett rejält rekordår för de förnybara alternativen 2020, som gör att omställningen till fossilfria transporter tar fart på allvar.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>