How would you like to contact us?
  • 2019-12-09
  • Last Update 2019-12-08 09:03
  • Stockholm

Säkerhet

Vd-bedrägerier – en liten andel av spjutfiskeattackerna som kostar enorma belopp

Trovärdiga men falska avsändare, noga valda mottagare, tajming och social engineering är några av ingredienserna som gör det svårt att värja sig mot den här typen av attacker. Trots att…

Read More