How would you like to contact us?
  • 2019-11-17
  • Last Update 2019-11-15 13:59
  • Stockholm

Grön Ekonomi

Sparbanken Skåne har emitterat sin första gröna obligation

Sparbanken Skåne har tagit ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete genom att emittera sin första gröna obligation. Kapitalet kommer att finansiera projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. Emissionen omfattade en MREL-obligation, en…

Read More

Svensk Exportkredit ökar fokus på finansiering av omställningen till en fossilsnål ekonomi

Catrin Fransson, vd på SEK Världen står inför utmaningen att ställa om till ett fossilsnålt samhälle. Svensk Exportkredit (SEK) vill vara en positiv kraft i arbetet och väljer nu att…

Read More

Grön systemintegration ska göra företagen mer hållbara

Som en del i sitt hållbarhetsarbete väljer Tranås-baserade Entiros Integrations att i år donera en systemintegration som kan minska ett svenskt företags klimatpåverkan. Målet är att skapa större förändring än…

Read More