Fördelarna med närproducerat
Hem GRÖN EKONOMI Fördelarna med närproducerat

Fördelarna med närproducerat

Publicerat av: Redaktionen

Varför är närproducerat bra?

Den ständiga utvecklingen av konsumentmedvetenhet inom hållbar utveckling fortsätter att sprida sig som en löpeld.

Beslut relaterade till konsumtion blir alltmer en möjlighet att demonstrera sina värderingar. Närproducerade produkter, särskilt mat, ökar i popularitet, uppfattas som hälsosammare och innehåller färre konserveringsmedel samtidigt som det kräver färre naturresurser, vilket leder till ett lägre miljöavtryck. Fenomenet shoppingvirtualisering har också ökat i popularitet på sistone, särskilt bland livsmedelskonsumenter. Även om närproducerat via e-handel fortfarande är relativt outvecklat, är onlineförsäljning av livsmedel en av de snabbast växande kategorierna idag. Vi ska nu gå genom några fördelar med att köpa närproducerat.

Fördelarna

Att köpa närproducerat, det vill säga att köpa varor odlade eller tillverkade nära ditt hem (i din stad eller län), utpekas ofta som det bästa sättet att vara miljövänlig och stödja samhället. Genom att köpa mat och andra varor som produceras lokalt stimulerar du den ekonomi du lever i. Arbetstillfällen skapas eller behålls, samhället får intäkter, familjer och kulturer stöds samt saker trivs och växer.

Att köpa närproducerat innebär också att du vet lite mer om kvalitetskontrollen; du vet att vissa varor har producerats på ett sätt som uppfyller stränga regionala och nationella normer. När man köper varor från länder utanför Sverige kan det vara svårt att känna till tillverkningsprocesserna, potentiellt skadliga kemikalier och biprodukter.

Fördelarna med närproduceratDessutom minskar lokala inköp transport kostnaderna som sker samband med köp av utländskt producerade varor. Det krävs mindre bränsle och därmed släpper vi ut mindre koldioxid i luften. Närproducerade varor tenderar även att vara färskare i förhållande till varor som transporterats långa sträckor.

Att köpa lokalt innebär också en särskild nätverksmöjlighet bland företag. Att välja att köpa från andra företag i ditt samhälle kan leda till nya kontakter, speciella rabatter och chansen att samarbeta och stödja varandras varumärken.

Tänk ansvarsfullt när du köper lokalt

Det kan vara förvånande att läsa, men att köpa närproducerat har faktiskt nackdelar. För det första är det viktigt att förstå att bara för att något är närproducerat, betyder det inte att det är miljövänligt. Om förnödenheter eller utrustning måste fraktas in för att skapa produkten, kan det slå ut fördelarna med att skapa eller odla produkten lokalt.

Energi och effektivitet kan också vara ett problem, vilket leder till fler nackdelar för det lokala näringslivet. Mer specifikt har vissa delar av landet mer utvecklade alternativa energikällor, såsom vindkraft och solkraft. Lokala gårdar och tillverkare kan inte alltid dra nytta av denna gröna energi, men andra producenter kanske kan göra det, vilket gör deras produkter mer gröna. Dessutom kan större verksamheter med större budgetar fungera mer effektivt, vilket ökar deras ”grönhet” över små, lokala gårdar.

Att köpa lokalt kan vara ett bra sätt att uppmuntra småföretag och främja ekonomisk tillväxt i våra egna samhällen. Att köpa närproducerat är dock inte alltid den perfekta lösningen; det är till och med inte alltid den grönaste lösningen. Tänk ansvarsfullt innan du fattar beslut!

Handla grönt i en komplicerad ekonomisk miljö

Med de pågående klimatförändringarna och sättet på vilket dess långsiktiga inverkan kan förändra livet som vi känner till det, råder det ingen tvekan om att även den globala ekonomin kommer att förändras. Det senaste Covid-19 utbrottet är ett utmärkt exempel på hur en global kris kan forma marknadsförhållanden och konsumenters köpvanor (minns du panikköpen, toarullarna och pastan?). Frågan är om lokala köp kan rädda småföretag under sådana tider av ekonomiskkris? För att svara på detta är det nödvändigt att förstå hur en kris formar affärslandskapet och vad detta kan innebära för dig och dina intressenter. Ta reda på hur ditt företag kan bli mer motståndskraftigt i en komplicerad ekonomisk miljö här.

Småföretag tenderar generellt att vara miljövänliga, eftersom de har ett mindre ekologiskt fotavtryck än större företag. Detta beror på att de mindre organisationerna tenderar att köpa sina produkter lokalt. Som ett resultat minskar mängden bränsle som förbränns. Eftersom produkterna inte transporteras lika ofta behöver de inte förpackas i stor utsträckning. Detta leder till att plast och annat icke biologiskt nedbrytbart förpackningsmaterial inte heller används i lika stor utsträckning.

Dessutom kräver de produkter som säljs av småföretag sällan anläggningar som exempelvis kyllager. Än en gång innebär detta lägre klimatpåverkan. Detta beror på att färre växthusgaser släpps ut i processen. Därför är småföretag också fördelaktiga för miljön eftersom de är mycket mindre benägna att orsaka förstörelse i den skala som megaföretag gör.

Slutsats

Kontentan är att stora företag skadar den lokala ekonomin. De tenderar att höja hyrorna och sänka lönerna i varje liten stad som de etablerar sig i. Den viktigaste punkten är att större företag skickar pengar från småstäderna till företagets huvudkontor. Detta kan vara i samma land eller utomlands. Effekten är dock densamma, eftersom pengar sugs ut ur den lokala ekonomin. Detta leder ofta till inkomstbortfall för de regeringar som då inte kan uppfylla de anställdas välfärdsskyldigheter.

Megaföretagens negativa inverkan på små samhällen har dokumenterats och förståtts väl. Det är av denna anledning vissa regeringarna gör det obligatoriskt att en del av produkten alltid ska anskaffas lokalt.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>