Ökad återvinning ger minskat klimatavtryck hos golvleverantör
Hem GRÖN EKONOMI Undersökningar har visat att ökad återvinning ger minskat klimatavtryck hos golvleverantör

Undersökningar har visat att ökad återvinning ger minskat klimatavtryck hos golvleverantör

Publicerat av: Redaktionen

Bolon har målmedvetet under lång tid förbättrat miljö- och hälsoprestanda på sina golvprodukter.

Från 2014 används återvunnet material i golven och från 2017 ingår återvunnet i samtliga kollektioner.

Inte minst detta bidrar till att minska klimatavtrycket.

Undersökningar har visat att det är vinyl-råvaran i golv som orsakar det största klimatavtrycket. Dessutom har PVC historiskt inneburit flera olägenheter, både under tillverkningen och för hälsa och miljö under brukarfasen när golvet ligger på plats. Tidigare användes bly som stabilisator i PVC-material. Redan 2010 såg Bolon till att fasa ut blyet från sina produkter. Ett annat problem var att ftalater användes som mjukgörare (plasticerare). Dessa innebar risker för cancer och hormonstörningar. Bolon har sedan 2014 ersatt ftalaterna. Bolon använder idag DOTP som mjukgörare.

Best Practice PVC
Ökad återvinning ger minskat klimatavtryck hos golvleverantör

Håkan Nordin

Företagets produkter tillverkas numera enbart i egen fabrik i Ulricehamn. Bolon är mycket mån om att använda bra råvaror, både de jungfruliga och de återvunna.

– Vi använder för närvarande två europeiska PVC-tillverkare som uppfyller kraven enligt Best Practice PVC. Kraven omfattar arbetsmiljön i deras fabriker, emissioner under tillverkning, energiprestanda och frihet från kvicksilver under tillverkningen, berättar Håkan Nordin, hållbarhetschef hos Bolon.

Beträffande emissioner under brukarfasen klarar Bolons produkter den internationella märkningen Floorscore. Denna har koppling till internationella miljöcertifieringssystemen för byggnader som LEED och WELL. Det innebär att med Floorscore-märkta produkter så uppfylls kraven gällande emissioner kopplat till material.

Bolons golv klarar även den internationella märkningen GreenTag Product Health Declaration som bland annat tar hänsyn till produkters hälsopåverkan, miljövänlighet, utsläpp av flyktiga organiska ämnen, produkters sammansättning och arbetsmiljön. När det gäller svenska bedömningssystem så är produkterna registrerade i BASTA systemet, Byggvarubedömningen (alla når ”accepteras”) och Sundahus Miljödata (alla klarar ”kategori B”).

– Vi säljer på 55 marknader huvudsakligen i Europa, Asien och Nordamerika. Marknaderna efterfrågar miljömärkning och därför prövar vi produkterna både mot svenska och internationella märknings- och certifieringssystem, fortsätter Håkan Nordin.

För att kunna visa klimatbelastning och annan påverkan under golvens livscykel har Bolon låtit ta fram miljövarudeklarationer (verifierade EPD:er) för samtliga produkter.

– Särskilt för en global aktör som oss är EPD:er oerhört viktiga, säger Håkan Nordin.

Bolons produkter har endast 26 procent fossilt innehåll.

Återvinningen ökar

Redan 2014 började Bolon att använda återvunnen råvara, till en början spill från den egna produktionen, men efterhand också externt inköpt återvinningsråvara. Idag utgör denna över hälften av det som går till den egna återvinningsanläggningen i Ulricehamn. Andelen återvunnet, sett över hela produktionsvolymen, är idag 23 procent. Målet är att denna andel ska vara 50 procent år 2028. Mot bakgrund av att totala produktionsvolymen samtidigt ska öka, innebär det ett stegrat behov av återvinningsråvara.

– Återvinning är än så länge ganska nytt i branschen och det finns ingen riktig returmarknad. Med tanke på att ett kilo återvunnet material innebär två kilo mindre koldioxidutsläpp, så förstår man att återvinning är viktigt för att minska klimatavtrycket, påpekar Håkan Nordin.

Leverantörer av återvunnet material testas noga. Materialen beaktas avseende innehåll av bland annat tungmetaller, ftalater, arbetsmiljö vid hantering och givetvis också tekniska krav för att säkerställa en bra slutprodukt. Leverantörerna måste godkännas och stickprov utförs efterhand.

– Ökad cirkularitet är idag den bästa åtgärden framför andra för att få ner klimatavtrycket, fortsätter Håkan Nordin.

Den svenska golvbranschen arbetar för att öka återvinningen och har ett program för återvinning och avfallshantering. Här finns också Golvbranschens kretsloppsmärkning som bland annat innebär att alla använda kemikalier finns registrerade i en databas.

En bedömning tyder på att det spill som uppstår hos golvläggarna, bara till en mindre del skickas i retur för tillverkning av nya golv, så här finns mer att göra.

När det gäller återvinning av brukade golv är det värt notera att golv ofta byts långt innan de är utslitna. Men här ställer ofta limmet till problem för möjligheten till återvinning. Därför har Bolon utvecklat en limfri metod då i stället en särskild tejp används. I branschen pågår utveckling för att hitta flera limfria alternativ.

Förnybar energi

Det ska också nämnas att Bolons fabrik drivs enbart med förnybar energi. All energi tillförs i form av förnybar svensk el och för värmeproduktionen används bergvärmepumpar. Detta för att ytterligare minska företagets klimatavtryck – helt enligt Bolons formulering – göra stort intryck men samtidigt orsaka mindre avtryck.

– Vi har kommit långt, men inte hela vägen, så vårt arbete fortsätter, avslutar Håkan Nordin, hållbarhetschef hos Bolon.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>