Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen
Hem INFRASTRUKTUR Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen

Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen

Publicerat av: Redaktionen

Gröna Bilister: Trafikverkets infrastrukturplanering missar klimatmålen

Trafikverkets transportinfrastrukturplanering måste utgå från klimatmålen. Att välja gång, cykel och kollektivtrafik måste bli lika attraktivt, tillgängligt och säkert som för bilar så att resorna med bil kan minska. Det är en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Det måste även bli möjligt att välja mellan flera olika förnybara drivmedel till rimliga priser och förutsättningar i såväl stad som landsbygd. Det skriver Gröna Bilister i sitt remissvar till Trafikverket.

Vägtrafiken står idag för cirka 30 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp och riksdagen har beslutat att koldioxidutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030. Trafikverkets inriktningsunderlag behöver därmed lämna förslag på tuffa beslut för att minska koldioxidutsläppen.

Men tillräckligt verkningsfulla förslag för att främja alternativa färdsätt och flera olika förnybara drivmedel saknas i inriktningsunderlaget. Gröna Bilister anser att Trafikverket lägger allt för liten vikt vid att möjliggöra, underlätta och öka attraktiviteten gällande resande med alternativa färdsätt som gång, cykel och kollektivtrafik.

– För att kunna nå klimatmålen behövs mer kraftfulla insatser. De borde sträva efter en infrastruktur som uppfyller målen – inte en infrastruktur som baseras på basprognos och business as usual. Det är ingen nyhet att bilens plats i samhället är ifrågasatt, både gällande miljö och klimat men även yta. Därför är det beklämmande att Trafikverkets inriktningsunderlag fortsätter planera för denna norm, säger Marie Pellas, ordförande vid Gröna Bilister.

Gröna Bilister delar Trafikverkets analys gällande behovet av en nationell strategi för en ökad inhemsk produktion och användning av biodrivmedel. Gröna Bilister håller även med om vikten av infrastruktur för snabbladdning i hela Sverige och ett ökat offentligt ansvar för att få denna utbyggnad på plats i närtid. Motsvarande resonemang bör dock föras för att få på plats de sista pusselbitarna i en rikstäckande infrastruktur för tankning av biogas.

– Med en insats för etablering av biogastankställen på ett fåtal strategiskt utvalda platser kan biogas erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till fossila drivmedel i hela landet. I kombination med kraftfulla satsningar på infrastruktur för elektrifiering och den redan beslutade reduktionsplikten för flytande biodrivmedel börjar vi då närma oss en allt bättre palett av olika lösningar, säger Marie Pellas vidare.

De offentliga upphandlingarna utgör ett viktigt verktyg för att driva på transportsektorns omställning, exempelvis genom tydliga krav på endast förnybara drivmedel i kombination med den nya miljöbilsdefinitionen och miljölastbilsdefinitionen.

– En stark drivkraft för att få mer infrastruktur på plats för förnybara drivmedel är att Trafikverket agerar föredöme genom att i ännu större utsträckning nyttja de egna upphandlingarna som en drivkraft för transportsektorns omställning, berättar Marie Pellas avslutningsvis.

Se Gröna Bilisters remissvar i sin helhet här. Remissvar till ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037, rapport 2020:186)”

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>