Hem CIRKULÄR EKONOMI Dustin på god väg mot målet att bli cirkulära

Dustin på god väg mot målet att bli cirkulära

Publicerat av: Redaktionen

Dustin på god väg mot målet att bli cirkulära 3

Dustin, som är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Nederländerna, har redan kommit en bra bit på vägen när det gäller att uppnå målet om ett hundra procent cirkulärt erbjudande år 2030. Under räkenskapsåret 2019/20 återanvände Dustin närmare 93 procent av alla återtagna produkter, medan resterande sju procent har återvunnits. Detta framgår i Dustins års- och hållbarhetsredovisning som precis har släppts.

Efterfrågan på hållbara IT-lösningar ökar i takt med att den digitala transformationen går allt snabbare. Därmed blir ställningstagande och konkret agerande för en hållbar och cirkulär framtid också allt viktigare ur ett affärs- och riskperspektiv för kunderna. Dustin har under flera år satsat på cirkulära affärsmodeller i sitt hållbarhetsarbete, bland annat genom att utveckla utbudet av produkter och tjänster som möjliggör ökat återtag, återanvändning och återvinning.

– Som ett första steg i en omställning mot en cirkulär IT-bransch satte vi 2014/15 upp målet att återta 140 000 produkter. Ett mål som då kändes utom räckhåll. Nu fem år senare kan vi konstatera att vi överträffat våra egna förväntningar med råge och återtagit över 200 000 produkter. Av dessa har 90 procent kunnat återanvändas. Vår återtagstjänst som lanserades som en del i vår strävan mot ett cirkulärt erbjudande är en starkt bidragande orsak till våra framsteg, säger Henrik Lampa, hållbarhetchef på Dustin.

”Resan har bara börjat”
Ansvarsfull resursanvändning är ett av de fem fokusområdena inom ramen för Dustins hållbarhetsarbete som har prioriterats de senaste fem åren och som samtidigt stödjer målen i Agenda 2030.

– I en cirkulär ekonomi går ingenting till spillo. Produkter, komponenter och råvaran kan kontinuerligt tas om hand, återanvändas och fortsätta skapa värde. Att leasa och återta för att återanvända produkter medför att vi kan använda våra resurser på ett mer effektivt sätt och samtidigt minska våra koldioxidutsläpp. Idag är vi 16 procent cirkulära. Om ett år ska vi vara uppe i 20 procent och 2030 ska vårt erbjudande vara helt cirkulärt. Resan har alltså bara börjat och det kommer att krävas massor av oss för att vi ska nå det målet, säger Henrik Lampa.

För att uppnå det ambitiösa målet kommer Dustin att fortsätta satsa på cirkulära affärsmodeller där återanvändning av hårdvara är en mycket viktig del. Under året har Dustin genom återtag erbjudit större kunder tidigare använda produkter. De produkter som återtagits omfattar främst kategorierna stationära datorer, bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner, bildskärmar, servrar, nätverksutrustning och skrivare.

– Medvetenheten och efterfrågan på cirkularitet, återanvändning och återvinning av IT-produkter hos våra kunder har ökat och vi ser tydligt att förväntningarna på ansvarstagande och transparens hos en IT-partner är högre än tidigare. Kunderna ställer också mer specifika krav på hållbarhet i offentlig upphandling av IT. En ökad efterfrågan och tydliga miljövinster sporrar oss att fortsätta öka andelen återtag ytterligare och främja ett helt cirkulärt kunderbjudande, avslutar Henrik Lampa.

Utöver målet om ett hundra procent cirkulärt erbjudande har Dustin också som målsättning att vara helt klimatneutrala genom hela värdekedjan samt ha vidtagit sammanlagt hundra åtgärder för att ytterligare förbättra arbetet inom social jämlikhet innan år 2030.

Dustin redovisar hållbarhetsresultaten på samma nivå som de finansiella resultaten och de granskas av bolagets externa revisor. Hela års- och hållbarhetsrapporten för 2019/20 finns att läsa här.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>