Stockholm växer – så här kan vi tänka oss att pendla

Stockholm växer – så här kan vi tänka oss att pendla

Under 2018 var det fler som flyttade från än till Stockholms län. Ofta gick flytten till orter strax utanför länet. Eftersom många ändå har kvar sin anknytning blir Stockholms arbetsmarknadsregion geografiskt sett större. En undersökning ställd till Bostadsförmedlingens kundpanel visar att intresset för att flytta utanför länsgränsen skulle vara ännu större om förutsättningarna för pendling blev bättre.

Fler kan tänka sig längre pendlingstider

Mellan 2016 och 2019 har andelen som är beredda att pendla över en timme ökat från 11 till 15 procent. Så här lång tid från dörr till dörr skulle de bostadssökande som svarat kunna tänka sig att pendla från bostaden till arbete eller studier.

  • Högst en halvtimme: 17 %
  • En halvtimme till trekvart: 24 %
  • Trekvart till en timme: 36 %
  • En till en och en halv timme: 13 %
  • En och en halv till två timmar: 2 %
  • Mer än två timmar: 0%
  • Arbetar/studerar ej eller vet ej: 8 %

Ett större sökområde

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar i första hand lediga hyresrätter i Stockholms stad och övriga kommuner i Stockholms län, men de senaste åren har Bostadsförmedlingen även förmedlat bostäder i bland annat Västerås, Enköping, Strängnäs, Eskilstuna och Nyköping.

Nästan var femte i bostadskön, sammanlagt 19 procent, är positiva till att bo eller bosätta sig utanför länet i till exempel någon av de ovan nämnda städerna. Dessutom finns det faktorer som kan påverka viljan ytterligare. Snabbare eller mer tillförlitliga allmänna kommunikationer skulle få 28 procent att bli mer intresserade av att bo utanför länet. Olika sätt att styra över sin tid, som större möjligheter att arbeta hemifrån eller att få använda sin restid som arbetstid, skulle öka intresset hos ytterligare 24 procent.

Related Articles