Hem CIRKULÄR EKONOMI ​50 MSEK till Mistra Electric Transition forskning om ett hållbart energisystem

​50 MSEK till Mistra Electric Transition forskning om ett hållbart energisystem

Publicerat av: Redaktionen

Mistras styrelse har beslutat att bevilja programförslaget Mistra Electric Transition med Energiforsk och Chalmers som huvudsökande till utlysningen ”Energitransitioner – ett systemperspektiv”. Programmets vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem.

​50 MSEK till Mistra Electric Transition forskning om ett hållbart energisystem

Visionen för Mistra Electric Transition är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem.

Utlysningen har skett i två steg och öppnades i februari. Femton programförslag lämnades in i steg ett och den 9 juni beslutade Mistras styrelse att fyra av programförslagen skulle bjudas in till att lämna in en komplett ansökan i steg två. Mistra Electric Transition har tre primära mål: Att beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på elektrifiering och att koppla samman olika sektorer. Att analysera hur fossilfria tekniker och infrastrukturer kan implementera i den takt som krävs för att nå Sveriges utsläppsmål. Att visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling. Programmet tilldelas högst 50 MSEK över fyra år, med ett krav på motfinansiering på 15 procent.

Markus Wråke är vd vid Energiforsk som kommer att vara värd för programmet.

–Mistra Electric Transition kan göra verklig skillnad för att snabba på den positiva omställningen av det svenska energisystemet som pågår. Vi är väldigt glada och stolta över att Mistra ger oss förtroendet att tillsammans med ett fantastiskt lag genomföra programmet. Frågorna vi kommer att arbeta med ligger i fältets absoluta framkant, och genom ett tätt samarbete mellan forskare och företag hoppas vi att resultaten får direkt genomslag och tillämpning.

Filip Johnsson, professor vid Chalmers, har lett arbetet med att ta fram programförslaget.

–Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta med detta program. Tillsammans med svensk energiindustri och Energiforsk tror jag att vi kommer att kunna visa på den stora potentialen i att koppla samman energisektorn och annan industri, och även ge stöd för hur omställningen kan genomföras på bästa sätt.

Programmets målsättning involverar tekniska, såväl som sociala och ekonomiska metoder och aspekter, för att öka möjligheterna för ett energisystem i linje med Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045. Tekniska resultat och slutsatser kommer att vägas samman med politisk och social genomförbarhet.

–I den aktuella utlysningen fick vi in många spännande idéer och högkvalitativa förslag. Det program som nu beviljas medel fokuserar på elektrifieringens möjligheter och samspelet mellan olika sektorer. Tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva utvecklingsvägar är i fokus, liksom kopplingen till sociala och politiska möjligheter. Programmet utmärks av en innovativ metodologisk ansats och ett starkt fokus på samhällsnytta, rättvis omställning och industriell konkurrenskraft. Alla dessa delar kommer att behövas i övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle, säger Linda Bell, programansvarig Mistra.

Särskilda studier på transport och industrisektorerna

Istället för att fokusera på el, värme, transporter och industri var för sig, är ansatsen elektrifiering och sektorkopplingar. Mistra Electric Transition kommer dock särskilt att studera transport och industrisektorerna, kopplingarna dem emellan och dess förhållande till elsystemet, för att öka förståelsen för hur varje sektor kan bidra till en omställning. Fallstudier med de involverade företagen och övriga intressenter kommer att vara en viktig del för att resultaten ska kunna tillämpas.

–Det finns ett flertal forskningssatsningar inom energiområdet och vår ansats på Mistra har varit att ta oss an komplexiteten i systemet som helhet med ett miljöstrategiskt och långsiktigt perspektiv. Våra program arbetar transdisciplinärt och intersektoriellt, vilket leder till innovativa arbetssätt och lösningar. Nu när många regioner och länder har satt upp mål och färdplaner för att nå fossilfrihet finns en stor efterfrågan på forskning och innovation som bidrar med konkreta lösningar längs vägen, säger Linda Bell.

Energiforsk blir programvärd och arbetet genomförs i ett tvärvetenskapligt konsortium tillsammans med Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, University of Exeter, Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Svenska Kraftnät, Stockholm Exergi, Fortum, Nordion Energi, Göteborg Energi, Vattenfall, Hitachi-ABB, Egain och Utilifeed, såväl som andra intressenter deltar också i programmet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>