Hem TEKNIK ​Huawei Sverige överklagar PTS-beslut

​Huawei Sverige överklagar PTS-beslut

Publicerat av: Redaktionen

Idag meddelade Huawei Sweden Technologies AB att de lämnat in ett överklagande till förvaltningsrätten i Stockholm rörande de licensvillkor som Post- och telestyrelsen, PTS, satt för medverkan i auktionerna av frekvenserna 3.5 GHz och 2.3 GHz.

Huawei Sverige överklagar PTS-beslut

Kenneth Fredriksen, EVP Huawei CEE och Norden

I överklagandet ber Huawei förvaltningsrätten i Stockholm att meddela s k inhibition (omedelbart beslut) för att omedelbart avbryta implementationen av PTS beslut. Huawei ber också rätten att därefter detaljerat och noggrant granska beslutet.

Kenneth Fredriksen, Executive Vice President på Huawei i CEE och Norden, förstår den svenska regeringens önskan att öka säkerheten i nätverken.

– Vi förstår och bekräftar den svenska regeringens intention att öka säkerhetsnivån i nätverken. Vi välkomnar alla opartiska och faktabaserade cybersäkerhetskrav med tydliga och verifierbara tekniska standarder, precis som transparanta godkännandeprocedurer. I samma anda har Huawei fullt ut samarbetat med operatörerna och PTS för att möta deras säkerhetskrav kring 5G-infrastrukturen, säger Kenneth Fredriksen.

Samtidigt ifrågasätter Kenneth Fredriksen bristen på rättssäkerhet och bevis i Säpos och Försvarsmaktens säkerhetsutvärdering, som PTS beslut grundar sig i.

– Vi, liksom resten av telekomindustrin, blev vilseledda att tro att beslutet skulle grunda sig i fakta och tekniska standarder. Istället vilar beslutet på felaktiga antaganden och trots att vi är en direkt påverkad aktör blev vi inte tillfrågade, granskande eller fick chansen att adressera några ”säkerhetsfrågor” innan PTS tog sitt beslut, vilket är i strid med både EU-rätten och svensk rätt. Under de tjugo år som Huawei tjänat svenska kunder och konsumenter, liksom under de drygt tre decennier vi har verkat internationellt, har vi inte haft en enda större säkerhetsincident. Vi är nu nödgade att ta till legala åtgärder som sista utväg och vi ser fram emot rättens beslut, som vi är övertygade kommer att gynna både Huawei och det svenska folket, säger Kenneth Fredriksen.

Av överklagandet framgår att ”PTS-beslutet är baserat på felaktiga fakta och karaktäriseras av flera allvarliga överträdelser av Europakonventionen, EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och regeringsformen. Dessa överträdelser är både av processuell och materiell karaktär.”.

I sitt överklagande betonar Huawei skyddet av rättigheter för vanliga svenskar: ”Medan vår överklagan först och främst är tänkt att skydda vårt företags legala rättigheter och kommersiella intressen, driver vi också frågan för att skydda våra svenska kunder och konsumenters rättigheter”.

Huawei skriver vidare i överklagan att ”Om detta beslut inte utmanas skulle det väcka betydande frågor kring europeisk och svensk rättssäkerhet” samt att ”En grundläggande och objektiv genomgång av beslutet kommer att visa att det måste upphävas”.

Kenneth Fredriksen förklarar att företagets beslut att vidta rättsliga åtgärder inte bara grundar sig i att PTS-beslutet kommer att åsamka Huawei skada utan också i att det potentiell kommer att skada den svenska IKT-branschen och alla svenska konsumenter.

– Beslutet kommer självfallet att kraftigt påverka Huawei Sverige finansiellt. Men att få tillgång till ny teknik senare än andra länder och marknader kommer också att innebära stora förluster i affärsmöjligheter för andra svenska företag. Svenska konsumenter och företag kommer att drabbas av högre priser, minskad konkurrens och minskad effektivitet som ett resultat av försenad tillgång till ny teknik. Vi tycker – liksom våra kunder, branschorganisationer och även många av våra konkurrenter – att säkerhet inte uppnås genom att utesluta vissa leverantörer utan istället genom väldefinierade tekniska åtgärder, säger Kenneth Fredriksen.

Kenneth Fredriksen understryker att han gång på gång försökt få till en faktabaserad dialog med PTS, men utan framgång.

– Vi kan inte tillåta att ett så viktigt beslut tas på, vilket PTS tillstår själva, rena antaganden från Säpo och Försvarsmakten. De senaste två veckorna har vi utan framgång genom dialog försökt få till stånd en omprövning av beslutet som så helt uppenbart är förhastat. Därför ser vi tyvärr ingen annan utväg än att vända oss till domstol för att säkerställa att ett så viktigt beslut grundar sig i fakta snarare än antaganden och upplevda osäkerheter, säger Kenneth Fredriksen.

PTS beslut meddelades den 20 oktober 2020 och innebär ett de facto förbud mot användandet av 5G-utrustning från Huawei i de svenska mobilnätverken. Auktionen av frekvenserna 3.5 GHz och 2.3 GHz är planerad till den 10 november 2020.

Innan PTS beslut hade Huawei inte fått någon information om att det skulle finnas några problem med deras teknologi. Till dags dato har PTS inte gett Huawei någon information om vilka specifikationer eller krav det är Huawei inte möter.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>