How would you like to contact us?
  • 2020-07-06
  • Last Update 2020-07-06 09:42
  • Stockholm

Hållbara åsikter

Ökad samordning gör IT-chefen till strategisk resurs

Pierre Blom Nordenchef Ivanti IT-system existerar ofta i stuprör och är komplexa att överblicka och samordna. Att integrera företagets IT fullt ut är en nyckelfaktor för framgång och de som…

Read More

Sweco bjuder in till dialog i Uppsala om hållbara samhällen efter pandemin Covid-19

Covid-19 har på kort tid förändrat stora delar av samhället på lokal, regional och global nivå. Vilka förändringar som kommer bestå och hur samhället utvecklats efter pandemin är fortfarande okänt.…

Read More

Snart kan vi certifiera jämlikhet

Tänk miljöcertifiering fast för jämlikhet. Under 2020–2021 ska det Vinnovafinansierade projektet Tänk miljöcertifiering fast för jämlikhet. Under 2020–2021 ska det Vinnovafinansierade projektet JämtJämlikt ta fram ett system för detta, byggt…

Read More

​We Act for Green från Somfy – för en förbättrad levnadsmiljö

Smarta hemföretaget Somfy är stolta över sitt miljöengagemang. Under konceptet We Act for Green bygger Somfy sin miljöpolicy baserad på tre grundpelare: gröna byggnader, gröna produkter och gröna team. Aktiv…

Read More

Biologisk mångfald i fokus för världsledande hållbarhetspris – nu presenteras årets finalister

Under vintern har WIN WIN Gothenburg Sustainability Award sökt efter nomineringar av individer och organisationer som bidragit till att uppmärksamma, eller främja, den biologiska mångfalden. Nu kan juryn presentera fem…

Read More

Den gröna industrialismen ger klimathopp

Svante Axelsson och Karin Bodén pratar om hur Sverige ska bli fossilfritt till år 2045 i det senaste avsnittet av Jämtkrafts podcast Framtidskraft. Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige,…

Read More

Hållbart tänkt att skippa till salu-skyltarna

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet En ny enkät visar att många fastighetsmäklare gärna slutar att sätta upp till salu-skyltar i samband med visningar och försäljningar av bostäder. Mäklarsamfundets VD Björn Wellhagen…

Read More

Ny undersökning: Stora kunskapsbrister om Östersjön

Bild på Östersjön. Foto: Billy Berg, Unsplash, CC-licens. Endast 3 procent tror att mellan 91 och 100 procent av Östersjöns botten är påverkad av övergödning. Det visar en ny undersökning…

Read More

Fortsatt topplacering för Sverige i korruptionsindex – men resultatet säger inte allt

Sverige får samma poäng som vid föregående års mätning och placerar sig på en fjärdeplats i Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex. – Sverige håller sig alltjämt bland topplaceringarna och är ett…

Read More

En arbetsmarknad under förändring – 85 procent av jobben kan försvinna

Under Elmia Subcontractor arrangerar TRR en debatt som kommer att utgå från TRRs rapport “Framtidens arbetsliv”. Debatten som hålls på Directscenen modereras av Nicklas Bergman. Hur ser framtidens arbetsliv ut?…

Read More