De digitala verktygens kraftfulla roll för att reducera koldioxidutsläpp
Hem MILJÖ De digitala verktygens kraftfulla roll för att reducera koldioxidutsläpp

De digitala verktygens kraftfulla roll för att reducera koldioxidutsläpp

Publicerat av: Redaktionen

De digitala verktygens kraftfulla roll för att reducera koldioxidutsläpp

Idag ligger hållbarhet högt på listan för många människor – inklusive affärsledare.

Slutsatser i en färsk rapport från PwC avslöjar att nästan en fjärdedel (24 %) av alla CEO i Europa anser att deras företag kommer att bli mycket eller extremt mycket utsatta för klimatförändringarnas inverkan under de närmaste fem åren.

[1]Organisationer inser dessutom fördelarna med hållbarhet för själva verksamhetsutvecklingen, enligt Quocircas färska rapport Sustainability Brand Perception. Där avslöjas att 85 % av affärsledarna anser att år 2025 kommer hållbarhet att spela en viktig roll i detta.[2]

Åtaganden för hållbarhet krävs också alltmer genom nya regelverk och förordningar. Ett exempel är Europeiska kommissionens Green Claims Law som trädde i kraft i mars i år, en lag som hjälper till att förhindra att företag gör felaktiga påståenden om miljömässiga framsteg.[3]Resultatet blir att företagen inte har något annat val än att ta hållbarhet på allvar.

Som svar på detta har många företag påbörjat sina hållbarhetsresor genom att fingranska sina egna meddelanden och säkerställa att de kan bevisa att deras åtgärder arbetar för att bemöta miljökraven Men att nå upp till dessa initiativ och driva fram hållbar hantering i verksamheten kräver noggrann planering.

”Digitalisering spelar en stor och viktig roll inom hållbarhetsarbetet, både vad gäller det lokala arbetet kring minskad miljöpåverkan och förutsättningar för mer kvalificerad målsättning, uppföljning och rapportering av data. Digitalisering av dokumentflöden och processer ger också möjlighet till frigörande av resurser som kommer att behövas för att möta de ökade hållbarhetskraven. För att minska miljöpåverkan och Co2-utsläpp är det första steget att undvika onödiga utsläpp, att se över infrastrukturen och säkerställa energieffektiva enheter. Härefter behöver en reducering ske genom att följa upp och hantera utskriftsbeteenden. Nästa steg är digitalisering av flöden och processer som kan minska miljöpåverkan ytterligare och underlätta kvalificerad rapportering.”, säger Johanna Eriksson, hållbarhetsansvarig på Canon Svenska AB.

När affärsledarna letar efter övergången till en mer hållbar framtid kommer nyckeln att vara att utnyttja teknik för att spåra och mäta utsläpp gentemot miljömässiga åtaganden. Första steget är att använda digitala verktyg, som kan ge bättre tillgång till anslutna data och ge företagen möjlighet att spåra och mäta sina prestationer.

Beslutsfattarna måste få insyn rakt igenom hela företaget för att kunna identifiera befintliga processer, metoder eller resurser som är skadliga för miljön. På så sätt säkerställs att alla ändringar de genomför tar dem i rätt riktning och hjälper deras företag att minska sin inverkan på miljön.

”Blinda fläckar” för miljömässig påverkan

Även om många affärsledare numera uppmärksammar hur viktigt det är att bli ett mer hållbart företag, vet de kanske inte var de ska starta.

Men det är viktigt att deras organisationer startar – ju förr desto bättre. Fler nya förordningar, till exempel Europeiska kommissionens direktiv CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), kommer att tvinga företag avslöja sina hållbarhetsmått och alla tillhörande mätetal som de använder.

De digitala verktygens kraftfulla roll för att reducera koldioxidutsläppForskning utförd av World Benchmarking Alliance[4]visade att endast 22 % av de europeiska företagen åtminstone delvis uppfyller kraven i rapporten[JE1] . Även bland dessa organisationer har man inte tagit itu med alla CSRD:s rapporteringsmätetal.

Det verkar som om många verksamheter tycker det är krävande att samla in och analysera de datauppgifter som behövs för att spåra sina hållbarhetsframgångar på ett effektivt sätt.

Betydelsen av korrekta analysverktyg

Effektiva digitala analysverktyg kan hjälpa affärsledarna att övervaka information om vilken miljömässig inverkan deras verksamhet och teknik har. Att förstå var någonstans energi slösas bort är ett viktigt första steg för att få företagen att göra förändringar och minska sina koldioxidavtryck.

”Genom att digitalisera informations- och dokumentflöden så kan verksamheter drastiskt minska sin pappersförbrukning som har en direkt påverkan på miljön. Många använder digitala verktyg för att mäta och följa uppsatta nyckeltal, dokumentera samt efterlevnad av miljöpolicys. Men man använder även digitala processer för att löpande följa sitt hållbarhetsarbete genom inbyggda analysverktyg och automatisera flöden för rapportering av sina hållbarhetsmål.”, säger Lisa Köllerström, produktchef inom information management på Canon Svenska AB.

Enligt ESG:s (Environmental, Social and Governance; miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) programvaruleverantör Workivas undersökning Global ESG Practitioner Survey 2023, instämmer nästan alla (97 %) av de undersökta företagen i att tillgång till teknik och data kommer att spela en väsentlig roll för att fatta beslut att gå framåt mot deras ESG-mål i framtiden.[5]En robust digital infrastruktur kan leverera insikter om viktiga mätetal som CO2och även ge en detaljerad översikt över tekniken, som till exempel identitet, plats och kondition för enskilda komponenter.

Ett stort urval utvärderingsverktyg och digitala verktyg kan enkelt integreras som hjälp att fånga in detta – liksom utsläpp och användardata – i realtid. Vissa leverantörer erbjuder utvärderingstjänster för att hjälpa kunder förstå och granska hållbarhetsbetygen för deras aktuella teknikpaket, inklusive infrastruktur för utskrifter och scanning. Dessa verktyg tolkar varumärke, ålder, utskriftsvolymer, säkerhet och beteende vid utskrift och scanning för att påvisa maskinparkens miljömässiga inverkan.

Omvandla inblickar till åtgärder – med digital transformation

När företagen har samlat in rätt information är nästa steg att omvandla dessa inblickar till åtgärder. Utvärderingstjänster skapar oftast en detaljerad rapport med upptäckter och rekommendationer för företaget som hjälp att förbättra hållbarheten. Att utvärdera kundens aktuella infrastruktur för utskrift och scanning, och även för dokumentarbetsflöden[JE2] , kan leda till väsentliga förbättringar.

Analysdata i ett företags teknik kan till exempel avslöja att de köper energislukande enheter eller använder skrivare och multifunktionsenheter som inte hanterar arbetsflödena på rätt sätt och alltså slösar energi.

Att bli ett mer hållbart företag

Ett utspel mot att bli ett hållbart företag måste innefatta utbildning och kunskapsprogram för att få med de anställda på resan. Förse dem med de rätta kunskaperna och information för att skapa hållbara rutiner ända nerifrån och uppåt. Något som kan främja hållbara metoder är att till exempel uppmärksamma personalen på vilken miljömässig inverkan icke upphämtade utskrifter och onödiga utskrifter har, när det finns digitala alternativ tillgängliga.

Hållbarhet är helt klart en av de främsta prioriteringarna för företagen. Ledarna har också större press på sig att uppfylla miljömässiga mål. Men många saknar de inblickar som behövs för att främja förändring. Med en vinnande blandning av rätta verktyg, genom att koppla en robust digital infrastruktur med starka sälj- och leverantörspartner, kan företagen öka insynen, fatta underbyggda beslut och visa sina framsteg mot en hållbar affärsmodell.

[1] PwC, 2023

[2] Quocirca: Sustainability Brand Perception Report 2023

[4] Edie.net, 2023

Förslag på ändring: åtminstone delvis uppfyller kraven i rapporten [JE1]

Ändra till: dokumentarbetsflöden [JE2]

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>