How would you like to contact us?

Eirik Skjaerseth, VD på Bolder, talar på Smart Society

Eirik Skjaerseth, VD på Bolder, talar på Smart Society 1

I sitt framförande kommer Eirik att dela sin filosofi ”medveten teknologi”, hur teknisk utveckling har skapat oss en väg mot ökad ojämlikhet och minskad livskvalitet, kommer detta hålla tillbaka människans utveckling på lång sikt?

Han talar om hur man skapar en miljö för mänsklig orientering och hur man utmanar konventionella sätt att göra affärer.

När Eirik fick sin magisterexamen i teknik från NTNU odlade Eirik sitt intresse för de stora filosoferna och hållbarheten som lägger grunden för skapandet av Bolder. Han myntade begreppet ”medveten teknologi”. En term som antyder att vi ska bygga verktyg för den digitala tidsåldern baserat på grundläggande mänskliga värderingar och syften som kommer att stärka den mänskliga upplevelsen. Det Stavangerbaserade företaget har skapat en miljö för innovation och utmanat de konventionella sätten att göra affärer. Stora projekt från hans företag inkluderar bland annat en medborgarskapande lösning för Stavanger kommun och AIR by Bolder ett 64.000 m3-fysiskt erfarenhetslaboratorium.

Related Articles