Logistikföretaget Brambles i nyckelroll vid framtagandet av Ellen MacArthur Foundations utvärderingsverktyg för den cirkulära ekonomin
Hem GRÖN EKONOMI Logistikföretaget Brambles i nyckelroll vid framtagandet av Ellen MacArthur Foundations utvärderingsverktyg för den cirkulära ekonomin

Logistikföretaget Brambles i nyckelroll vid framtagandet av Ellen MacArthur Foundations utvärderingsverktyg för den cirkulära ekonomin

Publicerat av: Redaktionen

Circulytics är det första utvärderingsverktyget som möjliggör för enskilda företag att utföra korrekta analyser av verksamheters totala beredskap för den cirkulära ekonomin

Nu lanseras Circulytics, Ellen MacArthur Foundations (EMFs) nya lösning för utvärdering av den cirkulära ekonomin.

Det beskrivs som ”det mest omfattande verktyget för mätning av cirkularitet”. Utvecklandet av Circulytics möjliggjordes, bland annat tack vare att Brambles var delaktig i test- och utvecklingsprocessen. Tills nu hade det inte funnits något tillförlitligt mätningsverktyg för cirkularitet. Circulytics mäter inte bara materialflöden, utan ger även tydliga insikter kring all cirkulär verksamhet, genom att belysa vilka områden som genast bör förbättras och vilka möjligheter som finns med hjälp av strategisk innovation.

Logistikföretaget Brambles i nyckelroll vid framtagandet av Ellen MacArthur Foundations utvärderingsverktyg för den cirkulära ekonomin

Circulytics använder sig av data och parametrar för att mäta övergången till en cirkulär ekonomi och gör det på så sätt enklare för företagen att förstå och följa den. Företagen får därmed ett referensramverk att använda för att motverka spill och utveckla strategier för att säkerställa positiva miljöeffekter och samtidigt förbättra såväl resultatet som varumärkesvärdet hos intressenterna. Genom att hantera data på detta sätt kan företagen smidigt mäta både var de befinner sig nu och i framtiden.

Den cirkulära ekonomin syftar till att eliminera spill och föroreningar, samt att säkerställa att både produkter och material används samtidigt som naturliga system återskapas. Brambles använder redan idag en modell för ”delning och återanvändning” för sina 330 miljoner leveranstillgångar och har därmed definierat den cirkulära ekonomin långt innan det blev ett modeuttryck – och detta i en bransch där linjäritet fortfarande är den dominerande modellen.

– Alltfler företag världen över inser att den cirkulära ekonomin innebär en möjlighet att skapa nya värden, samt att den bidrar till att hantera utmaningar som klimatförändringar, föroreningar och förlust av biologisk mångfald, säger Andrew Morlet, CEO för Ellen MacArthur Foundation. Circulytics har skapats för att snabba på och vidga övergången, samtidigt som de insikter som ledande företag, t ex Brambles, har bidragit med har varit centrala för att säkerställa att vi kan ge företagen de data och analyser de behöver. Brambles har varit medlem i CE100 Network sedan 2015.

– Vi är mycket glada över att ha kunnat bidra till utvecklingen av Circulytics, säger Michael Pooley, President för Brambles-företaget CHEP Europe. Verktyget dokumenterar ett företags styrkor, samt belyser de områden där det finns förbättringspotential. Vi anser att detta verktyg är det första som stimulerar den typ av strategiutveckling som både företagen och vår planet behöver i framtiden. Vi kommer att använda Circulytics för att göra vår affärsmodell ännu mer hållbar.

Circulytics delar upp mätsystemet i så kallade ”enablers” (”möjliggörare”) and ”outcomes” (”resultat”).  De förstnämnda består av delar inom själva företaget, t ex strategier, medarbetare, system och processer, samt innovation och extern interaktion med klienter och leverantörer. De senare omfattar input (material och energi), samt hur resultaten i form av produkter eller tjänster bidrar till den cirkulära ekonomin.

Detta möjliggör för företag att bedöma både cirkulariteten i produktionsflödena och i företagets totala värdekedja. Verksamheter får ett växande resultat för en rad teman och dessutom viktiga skräddarsydda insikter och kommentarer från Ellen MacArthur Foundation.

I en tid då klimatförändringar och miljöproblem är på allas läppar och nya rättsliga ramar och påtryckningar från civilsamhället ständigt tillkommer, riktas blickarna mot företagens egna insatser för att hitta nya lösningar. Lösningarna finns i övergången till den cirkulära ekonomin – och företagen befinner sig i dess mittpunkt.

Om Ellen MacArthur Foundation

EMF lanserades 2010 för att snabba på övergången till en cirkulär ekonomi. Sedan den skapades har välgörenhetsstiftelsen kommit att bli en global thought leader, som har satt den cirkulära ekonomin på agendan för beslutsfattare inom företag, regeringar och inom den akademiska världen. Circular Economy 100 (CE100) ger möjlighet att dela erfarenheter och bygga nya samarbeten. För mer information, se gärna www.ellenmacarthurfoundation.org

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>