Spin-off effekten i samhället!
Hem POLITIK Spin-off effekten i samhället!

Spin-off effekten i samhället!

Publicerat av: Redaktionen

Det vi saknar i den politiska debatten, är ett politiskt ledarskap som för ett öppet samtal för att söka konstruktiva lösningar.

Ett ledarskap som arbetar för sin befolkning. Vad har vi istället? Jo, vi har en uttjatad retorik byggd på att skrämma väljare för att rösta på politiska motståndare

Det vi saknar i den politiska debatten, är ett politiskt ledarskap som för ett öppet samtal för att söka konstruktiva lösningar. Ett ledarskap som arbetar för sin befolkning.

Spin-off effekten i samhället!

Vad har vi istället? Jo, vi har en uttjatad retorik byggd på att skrämma väljare för att rösta på politiska motståndare. En politisk agenda som mer går ut på smutskastning än på konstruktivitet. Ett bra exempel på det är när vi har sett de sista partiledardebatterna där fokus har varit vem som gjort vad fel och hur stolta de själva är över vad just deras parti har åstadkommit. Att stå och slå sig på bröstet i TV är lätt, men det ger inte mycket i slutändan.

Vad vi saknar är att våra folkvalda tar ner sitt arbete på en jordnära nivå. Det är bra med visioner men man måste se det som händer här och nu. 

Vi som besöker vården hör på sjuksystrarnas korridorsnack att fler än hälften av dem talar om att vilja byta arbetsplats. Förlossningsavdelningarna har för låg bemanning och har på vissa håll i landet lagts ner. Med resultatet att vissa behöver föda i bilen för att det är för stora avstånd för dom att ta sig till BB.

Bland barn och unga ökar den psykiska ohälsan. Tyvärr verkar det inte finnas hjälp och stöd i tillräcklig utsträckning för de som drabbas av det.

Omsorgen om de äldre är ofta föremål för besparingar och den skall helst ske i en allt snabbare takt för att kommunernas ekonomi skall gå ihop. Det är pensionärerna som har betalat hela samhällets uppbyggnad, är det rätt att vi tackar dom så här? Att de kan få en extra filt för att kunna hålla värme i vissa kommuner? Man kallade förr pensionen för guldåldern….har det blivit bronsåldern istället?

Media synes ha svårt att fördjupa sig i en fråga och ännu större problem med att se hela skogen på grund av de träd som står ivägen.  Att den vanliga människan nu har börjat få upp ögonen för att det finns en mediastyrning från höga politiska makter, det råder det inget tvivel om längre. Vi ska titta dit dom vill att vi skall titta, då fattar de istället ännu ett illojalt beslut att försvåra medborgarnas vardag, när vi tillfälligtvis inte har fokus på huvudfrågan. Mönstret är uppenbart, media bevakar en sak intensivt under några dagar, fokus flyttas dit och det tillfälliga ämnet målas upp stort. Upplägget är tvådimensionellt och saknar den så viktiga helhetsbilden över nyhetsflödet. Denna mediametod riskerar att uppfattas som att de betraktar oss mediakonsumenter är i avsaknad av en förmåga att greppa helheten.

“- Titta här, detta skall ni titta på! President Trump twittrade detta….”

Men finns det en bredare bild om denna nyhet? – Svar nej

När vi nu upplever kaoset på grund av Apotekstjänsts oförmåga att leverera utrustning till sjukvården, med inställda operationer till följd, stannar de vid företagets bristande kompetens och några rapporter från sjukvården om inställda operationer. Hur vore det med lite grävande journalistik här, i fråga om avtalens utformande och detsamma avseende lagen om offentlig upphandling? Standardavtalen som Kammarkollegiet tillhandahåller, skall givetvis ha klausuler att vinnande företag av upphandling kan förbigås vid minsta försening, att leverera beställd vara och detta utan att kunna begära skadestånd i efterhand pga. utebliven vinst.

Det faktum att viktiga operationer ställs in på grund av formalia och enkla, förutsebara fel i dessa avtal är i de fall allvarliga diagnoser inte behandlas när allt är förberett i övrigt ett svek mot såväl patienten, anhöriga, vårdgivaren, den ansvarsfulla personalen och skattebetalarna.

Regeringen har just nu bekymmer med missnöjet från kommunerna, att effekten av regeringens politik, medför ökade kostnader för kommunerna och att statsmakten tar springnota. Det är ingen hemlighet att många kommuner står på branten till konkurs. Anledningen till detta är många, tyvärr vill media bara belysa en del av det, men i verkligheten är det en direkt destruktiv politik som har orsakat detta. Detta oavsett om det är invandringspolitiken som har fallerat totalt med att integrera nyanlända eller om det är bristen på polisresurser som har gjort att kriminaliteten har ökat rekordartat. _Den centraliseringspolitik som förs är ytterst skyldig till en omfattande del av rikets problematik, då samhällets viktiga institutioner flyttar all sin service från ett flertal mindre orter till större städer. Allt det vi beskriver har en s.k. “spin-off” effekt som det heter.  Denna effekt är konsekvensen av negativ spinoff från våra bränsleskatter. När resurserna omfördelas från kommunernas kassa till statskassan via de bränsleskatter vilka drabbar just kommunerna. Vi har gatukontor, parkförvaltning, tekniska förvaltningen, snöröjning, matleveranser till skola och omsorg, hemtjänstens och sjuksystrarnas hembesök, skolskjutsar osv. Det vi saknar idag är en förståelse över hur skatterna fördelas ut och hur de används.Det finns ingen rim och reson och det saknas ett helhetstänk för hur samhällets resurser skall användas till medborgarnas nytta, väl och ve..

Med en sänkt bränsleskatt ökar chanserna för många att kunna arbeta obehindrat och med längre pendlingsavstånd.

Fler kan anpassa sig till “det nya samhället” där kraven på rörlighet, både privat och kommunalt, ökar lavinartat. Inga busslinjer behöver ställas in pga för höga kostnader, som har skett nu under sommaren både i Kalmars län och i Dalarnas län.

Med sänkta bränsleskatter kan vi planera en bättre tillvaro där vi kan faktiskt tänka att denna bilen kommer jag att ha i många år, inte byta var femte år för att det blir nya riktlinjer från regeringen på vad som är bäst.

Med sänkta bränsleskatter kan vi se en spin-off effekt där arbetsgivare kan anställa fler, hantverkare t.ex kan få ner kostnader, transporter blir mer tillgängliga och vi kan se följdeffekter vilka genererar mycket positiva effekter.

Med sänkta bränsleskatter skickar vi ut en signal till omvärlden att vi satsar även på förbränningsmotorn och bio-bränslen, där vi redan har infrastrukturen fullt utvecklad, både avseende fordonsparken och försäljningsställen av drivmedel.

Många tänker att en sänkt drivmedelsskatt skulle ge mindre medel till välfärden, men den tanken är långsökt. De som idag lever på marginalen kommer kanske att undvika en situation där de hamnar på obestånd. Övriga kommer att ha pengar över för att omsätta mer, vilket ger inkomst för såväl företag som stat. Utöver detta skulle sänkta drivmedelsskatter  medföra lägre kostnader för företag och kommuner.

Den här typen av skattesänkningar har bara positiva effekter.

Det är dags att regeringen bestämer efter vad folket vill, de kan börja den 4 december med att godkänna motion 2019/20:3420 om sänkt skatt på drivmedel.

Mer än 55% av befolkningen vill ha sänkta skatter (Novus mätning)

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>