Klimatsmart och tekniskt innovativ arkitektur i Tallbohov Electric Village
Hem TEKNIK Klimatsmart och tekniskt innovativ arkitektur i Tallbohov Electric Village

Klimatsmart och tekniskt innovativ arkitektur i Tallbohov Electric Village

Publicerat av: Redaktionen

Klimatsmart och tekniskt innovativ arkitektur i Tallbohov Electric Village

På uppdrag av Tornet arbetar Strategisk Arkitektur med projektet ”Tallbohov Electric Village” i Järfälla – ett högaktuellt och spännande forskningsprojekt som stöds av Boverket för hållbart och innovativt byggande av bostäder.

Totalt planeras för ca 300 lägenheter och etapp 1 har redan beviljats bygglov.

I Tallbohov i Järfälla kommun utvecklas Tallbohov Electric Village, ett projekt med höga miljöambitioner med spjutspetslösningar inom AI, energi och hållbarhet. I etapp 1 utvecklas Snapphanevägen till en förtätad gata med urban karaktär som samtidigt tillvaratar områdets rika naturvärden. De fyra punkthusen om 180 lägenheter som är mjukt infogade i naturmarken har beviljats bygglov.

Tallbohov Electric Village kommer att sätta standarden för energi- och uppvärmningslösningar i framtidens energisystem. Här utvecklas en metod för flexibel energiförsörjning som med hjälp av AI vid varje tidpunkt väljer det energislag (solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el) som ger lägst klimatavtryck, samt förutser behov av lagring och förbrukning av energi. I Tallbohov kommer en hållbar cirkulär livsstil att uppmuntras med hjälp av en digital plattform som ger kunskap och skräddarsydda förslag på hur de boende kan sänka klimatavtryck och främja trivsel och gemenskap. Genom att satsa på lokal, nationell och internationell kunskapsspridning om de innovativa lösningarna optimeras dessutom samhällsnyttan av projektet.

Även arkitekturen är formad för att bidra till energiproduktionen och minimera klimatavtrycket. Takutformningen ska bidra till en identitetsskapande och tydligt avläsbar arkitektur. De asymmetriska taken med solceller skapar inte bara en egen karaktär, utan fyller en viktig funktion genom att ge bättre förutsättningar för energiförsörjningen. Husens fasadkaraktär har skapats för att i framtiden kunna integrera solceller även i fasaden och material har valts med tanke på att hålla nere utsläppen av CO2. Samtidigt tar gestaltningen avstamp i befintlig bebyggelses fasadstruktur genom inslag av tegel i varma jordartstoner med varierade kombinationer av bruk. Sammantaget skapas en fin integrering i befintlig miljö.

Strategisk Arkitektur fortsätter nu arbetet med den andra etappen, två lamellhus om ca 120 lägenheter. Parallellt med detta utreds möjligheten för att lagra energin från solcellerna i form av vätgas. Ett vätgaslager skulle kunna kapa byggnadernas effekttoppar när elleveransen från externa källor har som högst klimatpåverkan – en viktig del för att ta projektet till nästa nivå inom innovation och hållbarhet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>