How would you like to contact us?

Norsk lax fri från antibiotika

Den norska laxindustrin har nästan helt slutat använda antibiotika och all odlad lax från Norge är helt fri från rester av antibiotika och andra läkemedel.

Under 2018 användes 0,069 milligram antibiotika per kilo lax. Som jämförelse användes 12,9 milligram för att producera ett kilo kött i det svenska jordbruket.

Norsk lax fri från antibiotika 1

Tack vare effektiva vacciner och förebyggande åtgärder använder norsk fiskodlingsindustri knappast någon antibiotika idag. Sedan slutet av 80-talet har det skett en 99-procentig minskning av användningen när det gäller norsk odlad lax. Ett resultat av att effektiva vacciner används redan i ett tidigt stadie av fiskens livscykel. Framsteg som fått erkännande från World Health Organization (WHO).

– Tyvärr cirkulerar många myter om antibiotikaanvändningen inom norsk sjömatsindustri. En sådan är att användningen av antibiotika tros vara utbrett. I verkligheten har användningen legat nära noll sedan en ganska lång tid tillbaka. Konsumenterna kan vara helt säkra på att norsk odlad lax är helt fri från antibiotika, säger Kari Grave, seniorforskare på Veterinärinstitutet i Oslo.

Mindre än 2 procent av all norsk lax har behandlats med antibiotika. Strikt reglering gör även att behandlad fisk inte får säljas förrän den har rensats helt från alla läkemedelsrester. Enligt en rapport från den europeiska läkemedelsmyndigheten, “Sales of veterinary antimicrobial agents in 30 European countries in 2016”, har Norge intagit en ledande position i att minska användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen.

Related Articles