Så bygger vi en stad med hållbar energiförsörjning

Så bygger vi en stad med hållbar energiförsörjning 1

I veckan bjöd ElectriCITY in till frukostmöte tillsammans med arkitektkontoret Urban Design. Urban Design arbetar bland annat med att utforma och integrera byggnader som stödjer el- och fjärrvärmeförsörjningen i staden.

Seminariet handlade om framtidens hållbara städer, med avstamp i den akuta elbristen i Stockholmregionen. Inbjudna var bl. a. Ellevio, Stockholm Exergi samt stadsarkitekterna i Stockholm och Täby. Helena Glantz från Urban Design modererade panelsamtalet som kretsade kring frågan hur vi tillsammans kan bygga en innovativ stad med hållbar energiförsörjning. Will Sibia från Sweco drog en kort spaning från FN:s klimattoppmöte i New York.

Mötet var välbesökt, med flera deltagare från Hammarby Sjöstads bostadsrättsföreningar, Stockholm stad, elleverantörer och fjärrvärmeproducente

Related Articles