Stockholms stad väljer Freja eID för publika e-tjänster

Stockholms stad väljer Freja eID för publika e-tjänster 1

Verisec meddelar idag att man tecknat avtal med Stockholms stad för användning av e-legitimationen Freja eID. Avtalet avser användning för medborgare till stadens olika e-tjänster, såväl kommunala som tjänster erbjudna via stadens bolag.

Stockholms stad har kommit långt i digitaliseringen av tjänster och service för medborgare och är en av de aktörer inom offentlig sektor som har störst volymer för e-legitimering. Genom att lägga till Freja eID som identifieringsmetod skapas större valfrihet för medborgarna och fler möjligheter för en inkluderande digitalisering.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Freja eID har fått ett stort genomslag bland Sveriges kommuner och vi har nu drygt 80 avtal i den kommunala sektorn. Att Stockholm nu också ansluter sig till Freja eID gör att vi kan erbjuda ännu en väldigt relevant tjänst för en stor grupp användare, inte bara stockholmare utan även för människor från andra delar av landet som exempelvis behöver identifiera sig till stadens bostadsförmedling.”

Related Articles