• 2021-05-14
  • Last Update 2021-05-14 11:54
  • Stockholm

Ramboll

Ny hållbar laxodling ger 20 procent av Sveriges konsumtion

Sveriges största landbaserade odling för sötvattenlax etableras i Säffle. Stora delar av Sveriges laxkonsumtion kommer att produceras hållbart i anläggningen som projektleds av Ramboll för Premium Svensk Lax AB. Våra…

Read More

Ramboll kraftsamlar med ny enhet för strategisk hållbarhetsrådgivning

Ramboll har bildat en ny enhet med fokus på strategisk hållbarhetsrådgivning. Ambitionen är att vara marknadsledande på nyckelmarknaderna Skandiavien, Centraleuropa, Storbritannien och USA. Allt fler företag höjer ribban för sitt…

Read More

Positivt för miljön om producenterna får ansvar för textilinsamling

Som en del i regeringens utredning om producentansvar för textil har Ramboll bidragit med en konsekvensanalys. Analysen kommer bland annat fram till att ett producentansvar skulle innebära att cirka 86…

Read More

Vinnaren av Flemming Bligaard Award vill utmana för mer cirkulärt byggande

Dr Colin M. Rose får priset för sitt arbete med att främja korslaminerat trä (KL-trä) av återvunnet material i byggindustrin. Elva procent av världens totala koldioxidutsläpp kommer från produktionen av…

Read More

Hållbara och innovativa idéer ska prägla Masthuggskajen

Masthuggskajen, Foto: Göteborgs stad När Älvstaden i Göteborg fortsätter att växa med Masthuggskajen har Ramboll fått i uppdrag att detaljprojektera gator och parkmark av den östra delen med bland annat…

Read More

Namo Marouf vill ge invånarna nycklar till staden – börjar på Ramboll

Namo Marouf har rekryterats av Ramboll för att vara med och ytterligare flytta fram företagets positioner inom social hållbarhet. Stadsutveckling och uppdragsledning kommer att vara Namos uppgifter samt att jobba…

Read More

Luften i svenska städer fortsatt dålig

Halterna av luftburna partiklar (PM10) är högt över riktvärdena för Sveriges miljökvalitetsmål Frisk luft i många svenska städer. Det visar en rapport från Ramboll. Bland de städer som uppmäter högst…

Read More

Samhällsutvecklare skapar det motståndskraftiga samhället

Det trygga och motståndskraftiga samhället är en allt viktigare fråga för invånarna. Ramboll satsar stort på resiliencetjänster och bildar en speciell enhet med fokus på säkerhet och strategisk rådgivning inom…

Read More

17 september: Nordic Buildtech Day och Awards blir digitala

Vi längtar efter att inspireras tillsammans. Därför bjuder vi in till Nordic Buildtech Day och Awards. Årets event blir digitalt och välkomnar alla som drivs av teknik till nytta för…

Read More

“Vi behöver öka takten i omställningen mot mer effektiva, hållbara och motståndskraftiga lösningar”

Lina Vicsai, chef för affärsutveckling på Ramboll och ordförande för Digital Twin City Centre Lina Vicsai, chef för affärsutveckling på Ramboll, har enhälligt valts till ordförande för styrelsen på Digital…

Read More