Trender inom Smart Mätning: EED ger ökat värde, materialbristen kvarstår, teknologisk öppenhet ger flexibilitet
Hem NYHETER Trender inom Smart Mätning: EED ger ökat materialbristen kvarstår, teknologisk öppenhet ger flexibilitet

Trender inom Smart Mätning: EED ger ökat materialbristen kvarstår, teknologisk öppenhet ger flexibilitet

Publicerat av: Redaktionen

Elvaco AB har implementerat öppna helhetslösningar och tjänster för insamling, utvärdering och presentation av energimätdata sedan 1984.

Baserat på sin mångåriga erfarenhet av smart mätning kan Elvaco skönja följande trender:

Trender inom Smart Mätning: EED ger ökat värde, materialbristen kvarstår, teknologisk öppenhet ger flexibilitet1. Energibranschen kommer att märka att genomförandet av lagkrav som EED (EU:s energieffektivitetsdirektiv) skapar mervärde och innehåller potential för nya affärsmodeller.

2. Två säkerhetsaspekter blir allt viktigare inom smart mätning: datasäkerhet och materialtillgänglighet.

3. För att möta framtida krav och ta vara på möjligheter kommer energibolagen att kombinera flera olika teknologier. Förutseende planering blir allt viktigare för att bibehålla handlingsförmågan.

EED skapar mervärde: krav och skyldigheter kan omvandlas till pengar
Från och med 2022 och framåt kommer allt fler företag att utveckla nya affärsmodeller baserade på smart mätning av förbrukning. Fokus kommer att flyttas från målet att uppfylla lagstadgade minimikrav till att skapa lönsamt mervärde.

Många energibolag ser fortfarande kraven som en betungande börda och genomför bara det allra nödvändigaste. Men med modern avläsningsteknik öppnas nya möjligheter upp som kan leda till både ökad omsättning och högre kundlojalitet.

”Tekniken för automatisk avläsning måste installeras på ett eller annat sätt. Från dessa automatiskt avlästa data, och vid behov ytterligare insamlade data, kan värdefull information för konsumenten utvinnas – information som leverantörerna kan tjäna pengar på med exempelvis personlig energirådgivning. Vi förväntar oss framväxt av en professionell tjänstesektor för data. Datapooler för forskningsändamål eller energientreprenad för privatpersoner kan vara två exempel. Mycket kommer att hända inom det här området som vi inte kan förutse idag”, säger Thomas Nickel, Area Manager DACH på Elvaco.

I det här sammanhanget bör information som är relevant för energieffektiviteten prioriteras: Hur varierar värmetemperaturerna under dagen och veckan? Hur ser uppvärmningen ut i detalj och hur kan slutkunden optimera den? Utifrån denna information kan energibolagen ge sina kunder individuella rekommendationer. Möjliga tillämpningar är dock inte begränsade till uppvärmningen: Till exempel kan fastighetsförvaltare mäta relativ luftfuktighet och temperaturer i bostadsutrymmen. Dessa mätningar kan hjälpa till att lösa tvister vid mögelangrepp eller till och med att förhindra mögelbildning.

”Sådana mätningar får naturligtvis endast utföras med hyresgästernas samtycke. I vissa fall samlas mycket personliga uppgifter in som till och med omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen. Om man kommer överens kan båda sidor spara mycket tid, pengar och besvär genom mätningen eller till och med förhindra att det över huvud taget uppkommer brister i bostaden”, säger Thomas Nickel.

Större datasäkerhet

Både stat och näringsliv utsätts för allt mer sofistikerade cyberattacker. Med allt mer komplexa IT-infrastrukturer blir dataskyddet samtidigt mer kostnadskrävande.

Energibolagens datacenter är särskilt utsatta eftersom det är här alla data som samlas in från tusentals slutkonsumenter hamnar. Ända sedan EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft har principerna om konfidentialitet, dataintegritet och tillgänglighet gällt för IT-säkerhet. Nationella IT-säkerhetslagar fokuserar på bestämmelser för skydd av kritisk infrastruktur. I framtiden kommer energibolagen därför att behöva ställa höga krav på hårdvara, mjukvara och externa tjänsteleverantörer. Även mätare och enheter måste vara av den allra senaste tekniska standarden för att motverka attacker.

”Kund- och även energidata måste hanteras och skyddas i en säker och ständigt kontrollerad och övervakad miljö. Det är dessutom nödvändigt med parallell lagring av data för att klara en lokal dataförlust. Allt detta är förstås inga nya insikter. Skyldigheten till månatlig redovisning gör att energibolagen i sitt arbete med konsumenterna blir betydligt mer relevanta än med en årlig redovisning”, påpekar Thomas Nickel.

Planera i god tid och säkra materialtillgången

Energibolagen behöver agera snabbt för att säkerställa materialtillgängligheten. En av anledningarna till den nuvarande flaskhalsen för tekniska komponenter är den långvariga pandemin. Den har försvårat produktionsförhållandena världen över och ökat produktionskostnaderna. Detta har i sin tur lett till att produktionen av elektroniska komponenter som chipp till sensorer har minskat, liksom råvaror som trä och stål. Samtidigt ökar efterfrågan på grund av uppdämda investeringar eller rättsliga regleringar som EED. Hur allvarlig situationen är kommer många företag att märka först med tiden.

”Bristsituationen kommer att bestå åtminstone under hela 2022, kanske till 2024. En kapacitetsökning genom att exempelvis bygga nya produktionsanläggningar för chipproduktion tar minst ett år. Lösningen för företagen ligger i att planera i god tid och att långsiktigt säkra de komponenter som krävs”, säger Thomas Nickel.

Flexibel och framtidssäkrad tack vare teknisk öppenhet

Vilken lösning som används för radioförbindelsen beror på de specifika kraven och allmänna förhållanden. Energibolagen bör förbli öppna så att de kan använda den tekniskt optimala lösningen för varje aktuellt behov. EED anger flera villkor för hur mätning av förbrukningen ska gå till: Till exempel måste enheterna vara driftskompatibla och på högsta tekniska nivå. Kompatibiliteten kan för närvarande enkelt uppnås med vanliga mättekniker som LoRaWAN, NB-IoT och även WM-Bus (OMS).

”För att hålla sig så tekniskt öppen som möjligt är det bäst att titta på mätare och kommunikation separat när det gäller smart mätning. Leverantörerna behåller då sin flexibilitet och kan anpassa sig till framtida krav och ta vara på möjligheter. Till exempel kan rena kommunikationsmoduler kopplas in på många mätare – även i efterhand. Man kan helt enkelt använda den optimala tekniken för varje enskilt fall”, säger Thomas Nickel.

Nu för tiden förändras kommunikationstekniken i cykler som är kortare än tio år. Det gäller även för smart mätning. Mätare eller moduler som installeras om tio år kommer sannolikt att kommunicera annorlunda än de enheter som installeras idag. ”Trots att allt förändras så snabbt är det ändå viktigt att planera långt fram, men också att förbli anpassningsbar. Men ännu viktigare är att agera nu”, poängterar Thomas Nickel.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>