Materialvetenskap för en hållbar värld – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor
Hem HÅLLBAR UTVECKLING Materialvetenskap för ett hållbart samhälle – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

Materialvetenskap för ett hållbart samhälle – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

Publicerat av: Redaktionen

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar drygt 3 miljarder kronor på forskning som skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Detta ska ske genom att nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser tas fram, vilka bland annat syftar till bättre teknologi för framtidens energisystem och bekämpning av föroreningar och giftiga utsläpp.

Dessutom ingår en utökad satsning på förnybara material av skogsprodukter.

– Det här är ett kraftfullt, konkret initiativ för en hållbarare värld. Att minska miljö- och klimatavtrycken från materialen vi använder i vår vardag och inom industrin är nödvändigt för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål. Satsningen innebär att kunskap växer fram som bidrar till att målen i FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet kan uppnås, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Satsningen består dels av det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, WISE, som Stiftelsen nu avsätter 2,7 miljarder kronor till under perioden 2022 – 2033 dels av ytterligare 380 miljoner kronor till Wallenberg Wood Science Center för forskning av förnybara material av skogsprodukter inom programmet ”Nya material från träd för en hållbar framtid”.

Materialproduktion står för 25 % av växthusgaserna
Varje år utvinns 90 miljarder ton råvara i världen, i huvudsak metaller, mineraler, fossila ämnen och biomassa för att skapa olika material. Utvinningen sker till stor del av icke förnybara ämnen vilket orsakar en stor belastning på miljö, samhälle och klimat. Världsproduktionen av material står för cirka 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, och framställningen av metaller slukar cirka 8 procent av all framställd energi.

– Jag ser funktionella material som den viktigaste komponenten för att utveckla framtidens gröna energiteknologi och att möjliggöra cirkulära lösningar för samhällets utmaningar, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik och director för programmet.

Forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability fokuserar på fyra områden: omvandling, lagring och distribution av ren energi, att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material, att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag samt att befrämja upptäckter av helt nya material för framtidens hållbara teknologier och tillämpningar.

Några konkreta exempel är; innovativa material för:

  • Helt återvinningsbara batterier
  • Framtidens bränslen med minimalt koldioxidavtryck
  • Solenergidriven rening av vatten, luft och koldioxid
  • Framtidens energisnåla elektronik
  • Material för morgondagens hållbara teknologier och infrastruktur

– Vi vill etablera Sverige som en ledande nation inom detta forskningsområde. Det övergripande syftet är att möjliggöra hållbara teknologier samt utbilda framtidens ledare inom samhälle, industri och universitet, förklarar Peter Wallenberg Jr.

Industrisamarbete
Materialindustrin i Sverige omsätter årligen 300 miljarder kronor. Avancerade material spelar en avgörande roll inom svensk gruv- stål-, kemi- och skogsindustri och för det svenska samhället. De har dessutom en stark koppling till annan industri och andra samhällssektorer som infrastrukturer och verkstadsindustri.

– För att klara klimat- och miljömålen måste industrin ställa om snabbare. Därför kommer forskningsprogrammet att bedrivas i samarbete med svensk industri, dels genom industridoktorander och postdoktorer dels genom forskningsarenor där det skapas möjligheter att utbyta kunskap och problemställningar mellan akademi och företag. Industrin får ta del av forskningsfrontens kunskap inom materialvetenskap och forskarna får insikter i företagens utmaningar inom teknologi och applikationer, säger Sara Mazur, director strategic research Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ordförande för programmet.

Inom programmet ska 25 internationella forskargrupper rekryteras och en forskarskola byggas upp med plats för 150 doktorander och 30 industridoktorander samt 150 postdoktorer och 30 industripostdoktorer.

Deltagande universitet är Uppsala universitet, Lunds universitet, KTH, Chalmers tekniska högskola, Stockholms universitet samt Linköpings universitet som också är värduniversitet.

Materialvetenskap för en hållbar värld – ny forskningssatsning på drygt 3 miljarder kronor

380 miljoner kronor till nya material av trä
Wallenberg Wood Science Center, WWSC, bildades 2009 med syfte att utveckla nya hållbara material från den svenska skogen. Att ersätta olja med trä i tillverkningen av plaster, att skapa starkare och brandsäkra material, samt nya funktionella material är några av målen. Stor uppmärksamhet har utvecklingen av det transparenta träet fått utöver det har satsningen bland annat resulterat i papper som gjorts magnetiskt, elektriskt ledande och brandtåligt. Andra exempel är biobaserade plaster, lim och porösa material.

FN:s globala hållbarhetsmål är centrala för forskningen inom WWSC.

– Trä är en oerhört viktig och spännande resurs för en hållbar framtid eftersom träbaserade material har en stor potential att ersätta fossilbaserade material, de kan också utgöra grund för helt nya material med nya egenskaper. Vi kan nu fokusera på sju områden, där vi bland annat ska utforska hållbara bioraffinaderiprocesser som utnyttjar träråvaran så effektivt som möjligt, säger Eva Malmström Jonsson, director för WWSC.

Utökningen av programmet, som bedrivs vid Chalmers Tekniska högskola, KTH och Linköpings universitet, innebär att sex forskningsledare, 36 doktorander och lika många postdoktorer kan rekryteras samt fyra gästprofessorer.

I och med detta har Stiftelsen totalt satsat 1 miljard kronor på forskning inom WWSC.

– Den långsiktiga forskningssatsningen syftar till att möjliggöra en hållbar framtid samt att stärka svensk skogsindustris konkurrenskraft och lägga grunden för nya företag baserat på innovationer inom området, förklarar Peter Wallenberg Jr.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>