Utblick: Digitalisering – Vikten av stabil it-drift och it-säkerhet vid hemarbete
Hem SÄKERHET Utblick: Digitalisering – Vikten av stabil it-drift och it-säkerhet vid hemarbete

Utblick: Digitalisering – Vikten av stabil it-drift och it-säkerhet vid hemarbete

Publicerat av: Redaktionen

Utblick: Digitalisering – Vikten av stabil it-drift och it-säkerhet vid hemarbete

I maj månads Utblick Digitalisering kan du läsa två artiklar: den första artikeln redogör för vikten av en stabil it-drift och den andra handlar om att kombinera distansarbete med höga krav på it-säkerhet.

Stabil it-drift är viktigare nu än någonsin tidigare

De rådande omständigheterna påverkar allt och alla och en stabil internetuppkoppling har nog aldrig varit lika viktigt. Totala driftstopp eller störningar kan få allvarliga konsekvenser när en majoritet av företagens arbetsstyrka arbetar på distans, undervisning i vissa fall sker via video eller verktyg såsom TCS iON Digital Glass Room eller shopping blir allt mer digital.

Det är inte bara företagens infrastruktur som sätts på prov utan även den hårdvara och uppkoppling vi använder när vi arbetar hemifrån.

Driftstopp är en mardröm för företag. Under 2014 publicerade Gartner en rapport som visade att den genomsnittliga kostnaden för ett driftstopp var cirka 5 600 USD i minuten. En senare studie från Ponemon uppskattade kostnaden till nästa 9 000 USD i minuten. Kostnaden varierar självklart från företag till företag men det är framför allt banker, sjukvård, detaljhandel, media med flera som har mest att förlora vid ett eventuellt driftstopp.

Men hur förebygger man driftstopp? Det finns några uppenbara steg som måste tas för att förebygga och minska risken för driftsstopp, inklusive att eliminera svaga punkter – balansera belastningen mellan servrar, följa god praxis för säkerhetskopiering och bygga in säkerhetsåtgärder. Det som blir allt tydligare är att sofistikerad AI, prediktiva processer och automatisering börjar spela en kritisk roll i förebyggandet.

Dessa smarta tekniker arbetar i tre nivåer – de kan utföra uppgifter, hantera aktiviteter samt hantera situationer som uppstår. Den sistnämnda gruppen med intelligent hantering av situationer, som identifierar problemet, prioriterar vad som måste göras och ger en rekommendation på åtgärder. Ett verktyg som gör detta är ignio från TCS mjukvarudivision Digitate. Digitites ignio, som lanserades 2015, är en lösning som med sin unika och innovativa design baserad på artificiell intelligens, maskininlärning och avancerad mjukvaruteknik förvandlar företagets IT-drift till att snabbt och autonomt lösa problem när de uppstår och förhindra incidenter när det är möjligt.

Den pågående pandemin kommer sannolikt att få långtgående följder för de allra flesta företag. Vi kommer att se ökade krav på effektiv drift genom bland annat fjärrarbete och en flytt från reaktiv till proaktiv it-drift. Smart systemhantering baserad på AI kan hjälpa företag med att vara verksamma i det som kommer att bli det nya normala.

Läs mer om detta på TCS blogg: https://digitaldirections.com/coronavirus-has-put-it-services-in-the-hotspot-avoiding-outages-is-more-important-than-ever/

Kan distansarbete och höga krav på it-säkerhet kombineras?

I början av året var det få, om någon alls, som kunde förutse att stora delar av arbetskraften världen över skulle arbeta från hemmakontoret. Vi har sett omvälvande förändringar där virtuella arbetsplatser på många håll har ersatt det fysiska kontoret. Distansarbete har existerat sedan länge men det har aldrig setts som ett optimalt arbetssätt med tanke på säkerheten och funktioner som möjliggör kollaboration, nu har Corona-viruset tvingat oss att tänka om.

Men vad innebär förändringarna i praktiken och vilka verktyg krävs för att lyckas?

En viktig funktion är uppkomsten av så kallade Talent Clouds – ett koncept som kopplar ett företags kompetensbehov med människor baserade var som helst i världen. Detta banar väg för organisationer att hämta exponentiellt värde genom att maximera möjligheter och effektivitet.

TCS Secure Borderless Workspaces (SBWS) är ett transformativt ramverk för drift som gör att organisationer kan dra full nytta av sitt kompetensekosystem för att maximera affärsmöjligheterna. Det omfattar ett brett utbud av mänskliga funktioner, inklusive infrastruktur, kompetenshantering och medarbetarengagemang, processer, verktyg och styrningsmekanismer samt samarbets- och engagemangspraxis.

När TCS lät nästan 95 procent av den egna arbetsstyrkan, på nära 450 000 medarbetare, gå över till distansarbete på grund av den pågående pandemin var SBWS helt avgörande. Modellen möjliggjorde fjärråtkomst för medarbetare och satte ett lämpligt it-säkerhetsramverk på plats vilket gjorde att samtliga processer och system som krävs för arbetsfördelning och -rapportering kunde fungera som vanligt.

Tack var SBWS-modellen kunde TCS säkerställa att varken kvalitet eller deadlines för leveranser till kunder påverkades. Hittills har TCS infört molnbaserade styrning av mer än 23 000 projekt samt möjliggjort digital kollaboration omfattande över 35 000 onlinemöten, 406 000 samtal och mer än tre miljoner meddelanden.

Ramverket har dessutom inneburit att TCS kunnat låta de egna konsulterna arbeta på distans med kunder som annars har mycket höga säkerhetskrav där konsulterna i normala fall varit tvungna att arbeta i kundernas lokaler.

Fördelarna med SBWS har dessutom lett till att TCS satt upp en vision med namnet ”25 by 25” som innebär att endast 25 procent av medarbetarna kommer att befinna sig på TCS kontor år 2025. TCS Secure Borderless Workspaces är ingen kortsiktig lösning på en kris utan en helt ny start.

Läs mer om TCS Secure Borderless Workspaces på företagets blogg: https://www.tcs.com/tcs-secure-borderless-workspaces-shows-the-way

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>