Vasaloppet och Schneider Electric har kartlagt deltagarnas transporter

Vasaloppet och Schneider Electric har kartlagt deltagarnas transporter 1

Utsläpp från transporter svarar för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och huvuddelen av de 16 miljoner ton koldioxid som släpps ut från transportsektorn kommer från vägtrafiken.

Ett av Vasaloppets hållbarhetsmål är att minska klimatpåverkan från transporter. Som ett led i detta har deltagarnas resor till och från loppet kartlagts.

Vasaloppet har i många år jobbat aktivt med hållbarhet och ett av fokusområdena är att minska klimatpåverkan från resor och transporter till, från och under loppen.

– Vasaloppets vintervecka är ju beroende av snö och kyla så klimatfrågan är viktig för oss på många sätt. Att minska det klimatavtryck vi själva är med och bidrar till är både en av våra största utmaningar och ett av våra mest prioriterade mål, säger Mats Rylander, miljöansvarig Vasaloppet.

Dieseldriven bil klart vanligast

Undersökningen om åkarnas resor har gjorts som en del i Vasaloppets årliga åkarutvärdering, tillsammans med energispecialisten och mångåriga vasaloppssponsorn Schneider Electric. Resultatet visar att hela 75 procent tog sig till Vasaloppets vintervecka med bil. Nästan nio av tio av dessa bilar drevs av diesel (61%) eller bensin (26%). Nio procent kördes på förnybara drivmedel som biogas eller etanol, eller var hybrider. Endast en procent av bilarna var rena elbilar.

Det är ungefär samma förhållande som för personbilar i Sverige i stort. Av de fem miljoner personbilar som är i trafik i Sverige är ungefär 35 000 elbilar.

– Enligt våra beräkningar skulle koldioxidutsläppen från resorna till och från Vasaloppets vintervecka minska i storleksordningen 3000 ton, om alla bensin- och dieseldrivna bilar ersattes av elbilar. En avgörande faktor för att öka takten på övergången till elbilar är att det finns fungerande laddinfrastruktur i samhället. Vi jobbar aktivt med utvecklingen, både tekniskt och med budskapet att det finns färdiga lösningar, säger Dusko Tomic, Sales and Product Manager för eMobility på Schneider Electric.

Så tog sig åkarna till Vasaloppets vintervecka i mars 2020:

  • Bil: 75 %
  • Buss: 14 %
  • Tåg/pendeltåg: 9 %
  • Flyg: 1 %
  • Annat: 2 %

Deltagare som tog elbil eller laddhybrid till Vasaloppet kunde ladda gratis vid laddstolpar som Schneider Electric hade satt upp i närheten av målet i Mora. Målbilden är att utöka samarbetet och laddningsmöjligheterna i framtiden.

Related Articles