How would you like to contact us?

Actemium Electro minskar utsläppen i svenska hamnar

Actemium Electro minskar utsläppen i svenska hamnar 1

Actemium har byggt ett dussintal OPS-anläggningar (Onshore Power Supply, elbaserade landanslutningar för fartyg), både i Sverige och utomlands. Våra anläggningar bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från fartygen i våra hamnstäder.

Nu bygger vi nya OPS-anläggningar i Göteborg och Luleå hamn. Sedan tidigare finns våra OPS-anläggningar i Göteborg, Karlskrona, Trelleborg, Ystad, Stockholm, Nynäshamn, Visby, Oslo, Kristiansand samt Dunkerque i Frankrike.

Actemiums idrifttagna OPS-anläggningar reducerar idag utsläppen av föroreningar från fartygen, motsvarande hundratusentals bilars årsutsläpp.

Efter leverans får hamnen en OPS-anläggning innehållande all teknik för att omvandla landelektriciteten till fartygens system. OPS-anläggningen kan enkelt flyttas inom hamnen när förutsättningarna ändras i deras verksamhet.

Ingemar Gustavsson, ansvarig för OPS inom Actemium, berättar om det ökande intresset av OPS-anläggningar.
– OPS är ett komplett landanslutningssystem som möjliggör framtidens miljövänliga sjöfart. Intresset växer konstant sedan vi startade OPS-verksamheten år 2010. År 2012 byggde vi världens då största OPS-anläggning i Ystad hamn.

Vi är stolta över att främja miljön genom vår flexibla lösning som vi bygger i Actemium Electros lokaler i Stora Höga, strax norr om Göteborg.

Systemet kan vara i drift var som helst i världen inom en månad efter leverans. Actemium erbjuder sedan service, underhåll samt övervakning. Anläggningarna är utförda enligt världsstandarderna ISO/IEC/IEEE 80005-xx.

Related Articles