Hem SÄKERHET Beslut om gemensamt center för cybersäkerhet

Beslut om gemensamt center för cybersäkerhet

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen har fattat beslut om ett nationellt center för cybersäkerhet, där sju myndigheter kommer att samordna arbetet för att förebygga och hantera cyberhot.Beslut om gemensamt center för cybersäkerhet

– Det är välkommet med ett gemensamt uppdrag, ett center, som kommer att stärka den nationella förmågan att upptäcka, hantera och förebygga antagonistiska cyberhot, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter: Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och MSB men kommer arbeta i nära samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten samt Försvarets materielverk (FMV). Inledningsvis kommer MSB att ansvara för lokaler, och etableringsarbetet har påbörjats.

Ett nationellt center för cybersäkerhet inrättas för att utveckla förmågan att hantera händelser och mildra dess konsekvenser, och bidra till informationsdelningen mellan aktörer som driver samhällsviktig verksamhet. MSB har ansvarat för it-incidentberedskap i många år genom CERT-SE, vars metoder och arbetssätt kan komma till nytta i centret. Centrets uppgift kommer också vara att säkerställa effektiv och samordnad hantering av incidenter, informationsutbyte och kunskapsöverföring, vilket förutsätter samverkan med andra aktörer.

– Det kommer att ta ett antal år att bygga upp centret, och successivt kommer vi tillsammans att kunna erbjuda fler stödformer till fler aktörer i samhället. Men varje myndighet, region, kommun, organisation och företag kan bidra till att öka Sveriges cybersäkerhet redan idag, säger Åke Holmgren, chef för avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer på MSB.

Minska sårbarheten för cyberattacker

Det finns åtgärder som alla typer av organisationer kan vidta redan i dag för att minska sin sårbarhet för cyberattacker. På MSB:s webbplats finns rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 med en gemensam vägledning från de myndigheter som ingår i centret, med tio it-säkerhetsåtgärder som man kan börja med. Det ersätter inte ett kontinuerligt säkerhetsarbete, men det är en bra början.

På den myndighetsgemensamma webbportalen informationssäkerhet.se kan man hämta metodstöd och föreskrifter för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och på cert.se kan man skaffa sig en överblick av hur it-incidentberedskapen arbetar i dag.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>