How would you like to contact us?
  • 2019-11-17
  • Last Update 2019-11-15 13:59
  • Stockholm

Event

Framtidens hållbara lösningar är redan här

Nyligen avslutades den stora Logistics & Distributionsmässan och Förpackningsmässan Empack i Kista norr om Stockholm. Där presenterades flera intressanta nyheter med inriktning på bland annat hållbarhet. Vi var på plats…

Read More

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Hur levererar företagen på Agenda 2030? Och hur når politik och offentlig sektor de globala målen? Kan dessutom filantroper och civilsamhälle bidra till att nå FN:s 17 globala mål för…

Read More

En av våra framgångsfaktorer är att vi anställer rätt person med rätt kompetens och på rätt plats, detta ger resultat i jämställdhet där hälften av vår ledning är kvinnor. Det säger Elni Kullmer, Nordenchef för IT-företaget IFS.

Elni Kullmer, Nordenchef för IT-företaget IFS En av våra framgångsfaktorer är att vi anställer rätt person med rätt kompetens och på rätt plats, detta ger resultat i jämställdhet där hälften…

Read More

Framtidens hållbara lösningar är redan här

Emelie Törn, Project Manager, på Easyfairs Nyligen avslutades den stora Logistics & Distributionsmässan och Förpackningsmässan Empack i Kista norr om Stockholm. Där presenterades flera intressanta nyheter med inriktning på bland…

Read More

Framtidens hus är självförsörjande på el

Söder torn kan bli självförsörjande på el om det byggs om till en “strawscraper”. Nyligen varnade en artikel i Fastighetsnytt för akut elbrist i Stockholm, och man efterlyste lösningar för…

Read More