Digital hud – tekniken som ska revolutionera bland annat den medicinska forskningen
Hem TEKNIK Digital hud – tekniken som ska revolutionera bland annat den medicinska forskningen

Digital hud – tekniken som ska revolutionera bland annat den medicinska forskningen

Publicerat av: Redaktionen

 Stora delar av dagens testrelaterade del inom forskningen bedrivs idag på olika former av djurförsök.

Detta omfattar både den rent medicinska forskningen men även när vi ser till olika former forsknings som

Digital hud – tekniken som ska revolutionera bland annat den medicinska forskningen

utförs av flera kosmetikföretag. Forskning som i alla lägen är etiskt sett högst tveksam och som på global basis kontinuerligt möter stort motstånd. Till detta så hör även att resultaten från denna typ av forskning långt ifrån är felfri eller optimerad för att direkt appliceras och jämföras med motsvarande resultat på människor. Dessutom så är proceduren både tidskrävande och förhållandevis kostsam.

En global jätte med fokus på det bästa för mänskligheten

IT-Hållbarhet träffade för en tid sedan Tommi Makinen, Innovation Lead för företaget TCLs Europa avdelning. TCS som är ett av Indiens största företag och landets i särklass ledande bolag när det kommer till export av programbaserade lösningar finns representerade i över 45 länder och har över 400 000 anställda. För att göra en mycket enkel sammanfattning över företagets olika områden så är det den gemensamma nämnaren att de har betydande del baserad på forskning och utveckling samt att merparten av de olika områdena har ett mål att på olika sätt gör det bättre och enklare för människan.

Ett av de mest intressanta av dessa områden, som fortfarande är på forskningsstadiet, är den digitala huden, en lösning som i förlängningen helt både kan ersätta dagens lösningar för att testa mediciner eller andra djurrelaterade tester men som även kan komma att helt revolutionera framtida behandlingar som, om allt går som TCS planerar, kommer att helt kunna skräddarsys efter varje individs unika egenskaper. Och desto närmare forskningen kan komma individens egen hud och dna desto bättre kommer resultaten att bli. Som en liten parantes för att förstå hur enormt stor skillnad, bara en lite förändring kan innebära, så skiljer det bara cirka tre procent mellan den mänskliga DNA strängen jämfört med en schimpans.

  • När tester utförs på antingen djur, vilket på flera sätt kan ifrågasättas från ett rent moraliskt perspektiv, så får vi även ett resultat som baseras på just denna individs kroppsliga reaktioner vilka i sin tur har en grund i flera underliggande faktorer. Detta gör att ingen forskare kan vara säkra på att resultaten blir desamma ens om medicinen som tillverkats baserat på dessa resultat används på andra individer från samma ras och såklart än mindre på människan som har en annorlunda DNA och genuppsättning.
  • Så trots att testerna vid en grov anblick ser lika ut så har resultaten av dem en enorm skillnad. Du skulle kunna göra samma liknelse om vi tänker på en färg. Oavsett vilken färg du väljer så finns den, om vi ska hårdra det hela, i åtskilliga tusentals nyanser, alla som rent generellt skulle klassas som samma men som in grunden inte är det. Tar vi denna tanke till dagens provtagningar så är det lätt att se de skillnader som kan uppstå, berättar Tommi Makinen.

Hudtesternas digitala transformation

Det TCS och Tommis team jobbar med är att med datorers kraft i kombination med olika AI lösningar kunna göra en mer exakt analysmodell av huden. Grundtanken i modellen baseras mycket enkelt utryckt på en kombination av multiskalig modulering och VR. Plattformen som sådan är kapabel att hantera såväl micro- som macro-skalad modulering och kan emulera de kemo-fysikaliska egenskaperna hos vanlig hud med en otrolig precision. Detta gör det sin tur lättare för forskare att studera hur de olika beståndsdelarna i olika, nya, formler transporteras genom dessa lager och vilken inverkan de har i varje skede.

Själva utvecklingen av den digitala huden kommer sedan att testas i flera led, både internt och externt via utvalda partners under vad som kallas för in-vivo / in-vitro-experiment. På detta sätt kan tekniken hela tiden förbättras och utvecklas vidare. Då TCS dessutom använder en delvis molnbaserad plattform för arbetet så kan olika simuleringar från olika geografiska platser enkelt slås samman för ett än bättre precision och effektivare utvecklingsprocess.

  • Trots att vi jobbat med tekniken under lång tid så befinner vi oss fortfarande bara i en form av utvecklingsfas med olika nivåer av prototyper. Förhoppningen är att inom något eller några år kunna ha en fullt utvecklad och godkänd lösning. En lösning som i detta läge kommer att revolutionera hur forskare arbetar och precisionen på de resultat som presenteras.

Tids- och ekonomiska fördelar

Även om vi bortser från den etiska delen av djurförsök så är processen i sig både tidskrävande med ett begränsat antal möjliga försök och en totalt sett mycket dyr total hanteringskostnad. Med digital hud kan forskare utföra obegränsat med tester med snudd på omedelbara resultat till en mycket låg testkostnad. Då testerna dessutom baseras på varje individ eller patients exakta grundförutsättningar så kommer medicin, salvor eller andra produkter som tas fram att verkligen bli individanpassad och maximera de effekter som eftersöks samtidigt som de negativa bieffekterna kommer att minska eller helt försvinna

En så kallad positiv bieffekt av tekniken jämfört med traditionellt framtagen medicin är att vi tack vare att den utvecklas efter individens egna system så minskar riskerna för att kroppens immunförsvar angriper medicinen eller salvan i tron om att det är ett främmande hot. Detta kommer i sin tur med stor sannolikhet att ytterligare öka på olika former av läkeprocess vilket i sin tur kan komma att rädda liv och minska lidande för enormt många personer och i ländgen mer hållbart.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>