dLab och Kraftringen i projekt för att revolutionera underhåll i elnätet

dLab och Kraftringen i projekt för att revolutionera underhåll i elnätet 1

Lundabaserade energy tech-företaget dLab och regionala energibolaget Kraftringen har blivit tilldelade medel från Energiforsk för ett projekt som syftar till att effektivisera underhållsarbetet i elnätet. Projektet har potential att revolutionera tillståndsbaserat underhåll för elnätsägare.

Projektet påbörjades under hösten 2019 och ska under de kommande nio månaderna undersöka hur datainsamling och analys kan förbättra underhållsarbetet vid fördelningsstationer. Energiforsk har tillskjutit 600 000 SEK för att se projektet i hamn. Syftet är att se till att det enbart görs underhållsbesök till stationen och byts komponenter när det behövs. Projektet beräknas vara färdigt i augusti 2020.

-Potentialen i projektet är stor. Den digitala övervakningen av stationen ger signal om när det är som mest optimalt att genomföra underhållet, vilket gör att vi kan spara både tid och pengar – och vara mer hållbara, berättar Åsa Svensson, vd för Kraftringen Nät AB.

Projektet bygger på lärdomar från tillverkningsindustrin där man arbetat länge med tillståndsbaserat underhåll (condition-based maintenance, CBM). Resultatet kommer att bli en flexibel, systemoberoende, processmodell som kan appliceras i vilken organisation som helst.

-För elnätsbolagen är detta ett av målen med att digitalisera sin verksamhet. Tillgång till realtidsdata och dess analys, är vad som behövs för att kunna optimera och effektivisera verksamheten. Det är också grunden i projektets tänk, och vår egen kärnverksamhet, säger Victor Bagge, systemingenjör och projektledare på dLab.

Att arbeta med tillståndsbaserat underhåll i elnäten innebär inte bara att man kan minska kostnaden för underhåll utan också minska avbrottstiderna. Projektet jobbar mot FN:s hållbarhetsmål 7, hållbar energi för alla*.

Related Articles